Digitalisering i förskolan

I Sigtuna kommuns förskolor är digitala verktyg en naturlig del av det dagliga lärandet och utforskandet för barnen.

Pedagog interagerar med förskolebarn över en ipad

Varför har vi digital teknik i förskolan?

Med hjälp av digital teknik kan vi skapa en intressant, motiverande och meningsfull förskola som möter och utmanar barnen utifrån deras olika behov och möjligheter. Genom detta arbetssätt med ger vi barnen möjlighet att förstå digitaliseringens påverkan på samhället.

Förskolorna i kommunen har arbetat med digital teknik i flera år och det är ett fortsatt spännande utvecklingsområde i Sigtuna kommun.

Vad säger läroplanen?

Från och med första juli 2019 finns det inskrivet I förskolans läroplan
(Lpfö 18) att barnen ska få förutsättningar att utveckla digital kompetens, och att de ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lärande.

Förskolan ska även ge barn kunskaper för att kritiskt kunna granska information.

Digitala verktyg

Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg som förskolan använder för att utveckla barnens lärande.

Att digitala verktyg tar plats i förskolan betyder inte att något annat ska tas bort. Digitala och andra verktyg behöver finnas sida vid sida och det är personalen i förskolan som avgör vad som passar att använda vid olika lärsituationer.

Hur barnen arbetar med de digitala verktygen

Barnen använder både digitala kameror och lärplattor för dokumentation. De använder olika appar för att exempelvis skapa filmer, skriva sagor och fotografera. På det sättet får barnen själva bli producenter av eget material.

De digitala verktygen ger även nya möjligheter att skapa mysiga, spännande eller inspirerande stämningar i lärmiljöerna på förskolan. Med hjälp av en dator eller surfplatta och en projektor kan man till exempel projicera en skog, ett snölandskap eller en stadsmiljö i ett rum där man har högläsning eller bygg och konstruktion, för att inspirera och förhöja upplevelsen för barnen.

Exempel på verktyg och tekniker som kan förekomma på förskolorna:

  • Enklare programmering både analogt och digitalt. Genom detta ges barnen möjlighet att lösa problem och omsätta idéer i handling.
  • Projektorer och projicering. Ett sätt att utveckla barnens lek och lärmiljöer.
  • Lärplattor används tillsammans med till exempel; pedagogiska appar, fotografering och filmning, Green-Screen och QR-koder. Detta ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att använda och förstå digitala verktyg och medier. Dessutom skapas det utrymme för barnens förmåga att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

De digitala verktygen är för alla barn

Digitala kunskaper ska inte vara en fråga om klass, etnicitet eller genus, så därför har alla barn på alla förskolor tillgång till digitala verktyg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.