Pedagogisk plattform barn och elever 1-16 år

Pedagogisk plattform för Sigtuna kommuns förskolor och skolor

Våra kommunala förskolor och skolor har tagit beslut om att all undervisning ska utgå ifrån att ”varje barn och elev ska äga, förstå och uppleva sitt eget lärande.” Tillsammans med våra tre pedagogiska grundstenar bildar det en pedagogisk plattform för verksamheten i förskolor och grundskolor. Denna plattform följer barn och elever från 1 till 16 års ålder och inkluderar både värdegrund och inriktning av undervisningen.

Pedagogisk plattform för Sigtuna kommuns förskolor och skolor

Varje barn och elev ska äga, förstå och uppleva sitt eget lärande.

Barnen och eleverna som kompetenta aktörer

Våra förskolor och grundskolor ska ha hög tilltro till att alla barn och elever vill och kan lyckas. Vi involverar barn och elever i sitt eget lärande genom att ta tillvara på deras nyfikenhet, intressen, förmågor och frågor. Vi uppmuntrar till kreativitet, mod att våga prova det oprövade och lära sig av och med varandra.

Pedagogernas roll som möjliggörare

Forskning och en beprövad erfarenhet är grund för undervisningen i våra förskolor och grundskolor. Vi är medskapare av kunskap, både kollegialt och tillsammans med barn och elever för att möta en ständigt föränderlig värld. Vi skapar trygghet genom att arbeta relationellt och vara tydliga pedagogiska ledare.

En lärmiljö som skapar förutsättningar

Barn och elever utvecklas och lär sig i samspel med varandra, pedagoger, samhället och den digitala världen. När vi skapar tillgängliga lärmiljöer så utgår vi ifrån pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv på lärmiljön, för att undervisningen ska stimulera alla barn och elevers lärande, nyfikenhet och kreativitet.

Barn som tittar på en surfplatta tillsammans Foto: Mostphotos

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.