Välkommen till Granby förskola

Granby förskola startade hösten 2013 och ligger en bit utanför Sigtuna stad.

Rektor Jennie Björk Fotograf: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Välkommen till Granby förskola och Sigtuna kommun. Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Granby förskola startade hösten 2013. På Granby förskola är de pedagogiska miljöerna i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar, nyfikenhet och frågor.

Pedagogerna på Granby förskola ger utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi vilket vi har möjlighet till när den pedagogiska miljön utgår från det pågående projekterandet.

Att vi tycker att olikheter berikar kan ses bland annat i pedagogernas olika kunskaper. I vår organisation arbetar också en pedagogista som handleder och utmanar arbetslagen i deras reflektioner varje vecka.

Våra lokaler är fräscha och bjuder på stora möjligheter. I direkt anslutning till förskolan ligger vår gård som är uppdelad för att göra utemiljön utmanande, utforskande och trygg. Vi har nära till naturen och besöker den ofta.

För mig är det viktigt att alla barn känner glädje och nyfikenhet över att komma till förskolan.

Jennie Björk rektor Granby förskola

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.