Publicerad:

Snart blommar ruinen – med 36 000 vårstjärnor som synliggör hela S:t Lars kyrka

I höstas hjälpte lågstadieelever från skolor i Märsta, Valsta och Sigtuna till att plantera 36 000 blomsterlökar vid S:t Lars kyrkoruin. Nu börjar de blå vårstjärnorna slå ut i formen av den ursprungliga kyrkans väggar. På så sätt blir den medeltida kyrkan som var en av de största i Sigtuna synlig på nytt.

Sex elever i lågstadieålder trycker ned blomsterlökar i jorden.

Tack för hjälpen! Lågstadieelever från olika skolor i Sigtuna kommun hjälpte till att plantera de 36 000 blomsterlökar som snart blommar intill S:t Lars kyrkoruin. Foto: Rosie Alm

S:t Lars kyrka uppfördes sannolikt i början av 1100-talet men idag är det bara delar av kyrktornet som finns kvar ovan mark. För två år sedan genomförde vi en omfattande renovering av tornet och nu är det alltså dags att lyfta fram även det som inte längre syns – med hjälp av blommor.

Under några vårveckor blir det som om kyrkan plötsligt återuppstår genom en slags minnesbild för att sedan försvinna ner i jorden igen till nästa år då lökarna blommar på nytt. Genom det skapar vi en årligt återkommande händelse – och ett tillfälle att hälsa våren välkommen till Sigtuna stad.

Det ska verkligen bli spännande att se nu hur det blir. Det är som att vi ritade ut kyrkan med ett osynligt bläck i höstas som snart blir synligt, säger Sigtuna museums intendent Tove Hermansson som också ansvarar för projektets gestaltning och utformning.

Hon fortsätter:

Genom att barnen har varit med och skapat det här hoppas vi att de också får en egen relation till platsen, och även en lite annorlunda och konkret ingång till historien. De blir ju faktiskt en del av platsens fortsatta historia genom att de har gjort den här planteringen!

Blomsterängar med unik lokal fröblandning

Intill den gamla ruinen har Sigtuna museum även frösått ängar med en unikt framtagen fröblandning av lokalt förekommande arter som kommer att gå att köpa i museets butik framöver. Blomsterängarna har ett syfte både i form av ett gammalt kulturarv som museet vill lyfta fram samtidigt som ruinen får en vacker inramning av blommande örter.

I blandningen som innehåller ett trettiotal örter finns bland annat blåklint, ängsvädd, färgkulla, kornvallmo och prästkrage. Ängsblommorna är också utvalda att locka pollinatörer och gynna den biologiska mångfalden, något som lågstadieeleverna fick lära sig mer om vid höstens plantering.

Invigning med vårfest den 20 april

Vi inviger den blommande ruinen med en vårfest lördagen den 20 april. Då blir det invigningsceremoni med en barnkör från Sigtuna kulturskola som sjunger in våren och aktiviteter för både stora och små. Bland annat kommer Magnus Källström som är en av Sveriges främsta runexperter vid Riksantikvarieämbetet och berättar om de runstenar som finns på platsen. I anslutning till invigningen kommer också den Augustprisbelönade författaren och historikern Maja Hagerman att hålla ett föredrag i den snart hundraåriga biografen Gröna ladan i närheten av S:t Lars kyrkoruin.

Lars Björling som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden kommer att närvara vid invigningsceremonin. Så här säger han om den genomförda renoveringen av de tre kyrkoruinerna i Sigtuna stad och vårfesten vid S:t Lars:

När alla tre kyrkoruinerna nu är restaurerade att stå säkert i ytterligare många årtionden är det med stor glädje och tacksamhet som vi firar med en vårfest. S:t Lars är den kyrkoruin som det finns minst kvar av och att visa hur kyrkan bredde ut sig med hjälp av blommor är ett spännande och nytänkande koncept. Nu blir S:t Lars en plats att stanna upp vid och låta fantasin återskapa bilden av den ursprungliga kyrkan.

Vårfest vid S:t Lars kyrkoruin

Fakta om S:t Lars kyrkoruin

S:t Lars kyrka i Sigtuna stad uppfördes troligtvis i början av 1100-talet och var i bruk fram till reformationen. Kyrkan var närmare 43 meter lång och 13 meter bred. Efter år 1586 användes byggnaden som skola fram till att den brann 1658. Därefter lämnades den att förfalla och blev en ruin. Numera finns bara det raserade kyrktornet kvar ovan mark. Kyrktornet restaurerades av Sigtuna kommun genom Sigtuna Museum & Art år 2022. S:t Lars kyrkoruin ligger längs Prästgatan inte långt från Sigtuna rådhus.

Blomsterlökar ovan jord intill S:t Lars kyrkoruin.

36 000 blomsterlökar i form av vårstjärnor planterades ned i jorden intill S:t Lars kyrkoruin i höstas och avslöjar snart den ursprungliga kyrkans form i sin helhet. Foto: Rosie Alm

Blommande vårstjärnor.

En hint av de vårstjärnor som har börjat slå ut vid S:t Lars kyrkoruin. Den 20 april firar vi projektet med invigning och vårfest. Foto: Sigtuna kommun