Publicerad:

Nya lock till Sigtunas gatubrunnar!

I samband med Stora gatans renovering kommer fjorton gatubrunnar att få nya lock med bland annat Olof Skötkonungs Sigtunamynt som förlaga.

Brunslock

Locken blir unika för staden och de har formgivits av myntformgivaren Annie Winblad Jakubowski, efter förebilder ur Sigtuna museums och Ekonomiska museets samlingar.

De tre olika varianterna finns utställda i en miniutställning i museets entré. Där finns också kortfattad information om renoveringsprojektet.