Aspbackens förskola. Foto: Rosie Alm

Aspbackens förskola

Om förskolan

Välkommen till Aspbackens förskola, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Annelie Altberg

Välkommen till Aspbackens förskola

Välkomnande, lyssnade och glädje!

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Aspbackens förskola!
Aspbacken är en förskola som är belägen i nya fina paviljonger på Lupinvägen. Hos oss får ditt barn utvecklas, känna trygghet och lära för framtiden. Vi består idag av 80 barn fördelade i fem grupper på fem avdelningar. Både barn och vuxna ska känna sig välkomna och må bra i de miljöer vi erbjuder. Våra barn ska få goda kunskaper och lära i en stimulerande och givande miljö. Genom engagerade, inspirerande och kompetenta pedagoger skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Pappa och barn går till förskolan

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.