Välkommen till Karusellens förskola

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Rektor Jennie Björk Fotograf: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Jag heter Jennie Björk och är rektor på förskolorna Karusellen, Ängsbo, Hällsbo och Granby.

Jag vill att alla barn ska ha det bra på våra förskolor och få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. För mig är det viktigt att vi har ett tillitsfullt samarbete med er vårdnadshavare, där vi tillsammans har barnens bästa i fokus.

Vi arbetar utifrån en inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi där vi tror på ett rikt och kompetent barn. Vi ser utifrån från barnens behov och tar tillvara deras intressen och erfarenheter när vi planerar våra projekt och aktiviteter. Barn har en stark vilja att lära tillsammans med andra och tillsammans med oss vuxna ges barnen utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi.

På våra förskolor har vi alla tillsammans arbetat fram vår vision.

Vår vision

Våra förskolor är välkomnande, demokratiska mötesplatser där vi utvecklas tillsammans. Här är glädje, lust och nyfikenhet grunden för lärande. 

Förskolan ligger i ett naturskönt och lugnt område med skogen runt hörnet. Förskolan har två avdelningar Fjärilen och Nyckelpigan. Förskolan har öppet måndag till fredag från klockan 6.30 till 18.00. Vi har två studiedagar per termin. Förskolan utgår ifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.

Vårt uppdrag

Vår verksamhet har sin utgångspunkt i läroplanen för förskolan och vi har ett demokratiskt förhållningssätt till barnen. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vi ger barnen förutsättningar till lärande och utveckling utifrån deras enskilda behov. Barnen ska få möta olika miljöer och material tillsammans med andra barn för att därför få förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina intressen och nyfikenhet. Vårt uppdrag är att utforska tillsammans med barnen. Vi ser barnen som kompetenta och strävar därför efter att de ska få pröva och känna att de kan för att utveckla sin självkänsla.

Utmärkande för vår förskola är att barnen tillsammans med andra ska få uppleva lust och glädje i att:

  • Upptäcka
  • Uppleva
  • Utforska
  • Utvecklas
  • Utmanas
  • Utvärdera

Kontakta gärna mig om ni har frågor om förskolan.

Rektor Jennie Björk

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.