Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål är ett viktigt redskap för att förbättra Arlandagymnasiets verksamhet. Verksamhetschef för skolan har ansvar för att ta emot och hantera klagomål.

Klagomålshantering

Följande rutiner gäller för klagomålshanteringen:

  • Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till din lärare eller mentor.
  • Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till din rektor så att denne får möjlighet att agera.
  • Skulle du efter det fortfarande vara missnöjd, kan du lämna dina synpunkter eller klagomål till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen antingen muntligt eller skriftligt till verksamhetschef (se kontaktuppgifter) eller genom att klicka på länken nedan för att lämna din synpunkt.

Handlingarna som skickas till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen diareförs och kommer att bli en allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

När ett klagomål inkommit sker en utredning i dialog med berörd rektor. Utredningen innehåller tre delar: kartläggning, analys och förslag till åtgärder.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom tio arbetsdagar ska du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.