SFI, Svenska för invandrare

SFI är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du kan välja att läsa på förmiddagar, eftermiddagar eller kvällar.

Varför ska jag studera på SFI?

Vi vill och kan lära dig svenska! Svenska språket ger dig bättre möjligheter till arbete eller vidare studier. Vår film med två elever och en SFI-lärare finns med text på engelska, arabiska, dari, farsi och somaliska.

Så här fungerar SFI

På SFI lär du dig grunderna i att läsa, skriva och prata på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag. All undervisning är gratis. Syftet är att ge dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och utveckla ett funktionellt andraspråk. 

Undervisningen i SFI ges på fyra olika nivåer. Vilken nivå du studerar beror på din utbildningsbakgrund och dina språkkunskaper. Kurserna är anpassande enligt följande mall:

  • A-B för dig som har ingen eller kort skolbakgrund från ditt hemland (studieväg 1).
  • B-C för dig med 7-12 års skolgång (studieväg 2).
  • C-D för dig som är studievan och har mer än 12 års skolgång (studieväg 3).

Om du vill läsa mer om kursplanerna på SFI klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var finns SFI?

SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå läser du i Kolsta, Kolstavägen 20. Här har vi helt nya och fräscha lokaler och du tar dig enkelt hit med buss nummer 583 från Märsta station.

Besök och öppetider för elevreceptionen

Måndag- fredag

  • 8.00-8.30
  • 10.00-10.30
  • 11.30-12.00

Stöd av speciallärare 

Speciallärare
Vid behov erbjuder vi kompetens från vår speciallärare i lugn lärmiljö.

Prövning

SFI - vecka 5 och vecka 21 - VT2024

SVA - vecka 11 och 26 - VT 24Särskild prövning på SFI
Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg svenska för invandrare ska ha möjlighet att genomgå prövning.
Självständiga studier
En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör ett nationellt prov.
Prövningens innehåll, kursmål och betyg
Prövning innehåller ett nationellt prov. Prövning utgår från det aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna G eller IG. Prövning utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på det nationella provet för att bli godkänd på prövningen.

Anmälan och avgift
Anmäl dig för prövning genom att kontakta skolan minst fyra veckor innan prövningstillfället.

Avgift för att göra särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sigtuna Kommun, bankgiro Bg 233-9083.
Viktigt!
Skriv " prövningsavgift SFI" samt ditt eget namn och personnummer på inbetalning. Du måste ta med dig kvittot på provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet!

Särskild prövning på SVA

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kurser på grundläggande nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning.

Självständiga studier
En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör ett prov.

Anmälan och avgift
Anmäl dig för prövning genom att kontakta skolan minst fyra veckor innan prövningstillfället.

Prövningens innehåll, kursmål och betyg.
Beroende på vilken kursprövningen avser kan den innehålla olika delar bestående av till exempel läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter. Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna G eller IG. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på alla delar som provet består av för att få godkänt betyg.
Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sigtuna Kommun, bankgiro Bg 233-9083.
Viktigt!
Skriv " Prövningsavgift SVA" samt ditt eget namn och personnummer. Du måste ta med dig kvittot till provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet!

Viktiga datum

Läsårstider
Vi startar nya kurser på SFI vart fjärde vecka.

Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22

SVA start VT24
8 januari - sista ansökan den 27 december

2 februari - sista ansökan den 21 januari

18 mars - sista ansökan den 25 februari

22 april - sista ansökan den 31 mars

27 maj - sista ansökan den 5 maj

 

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.