Två elever i datasalen.

Ansök till oss

Här hittar du information om hur du ansöker till oss på Arlanda Komvux. Vi erbjuder SFI och grundläggande nivå.

Ansök till SFI

Ansök till SVA

SVA - svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kom ihåg att välja Arlanda Komvux som din skola när du ansöker

Ansök till Lärvux

Nedan hittar du information om hur du ansökan till Lärvux. Alla vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada är välkomna att söka till Lärvux på Arlanda komvux. Hur du ansöker skiljer sig något beroende om du är folkbokförd i Sigtuna kommun eller inte.

För dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun

Ta kontakt med Sigtuna kompetenscenter. På Sigtuna Kompetenscenter finns Sigtuna kommuns samlade stöd för vuxna som är folkbokförda i kommunen och som vill börja studera. Där finns också möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina studier eller att få hjälp att skriva din ansökan. På Sigtuna kommuns hemsida, kan du få aktuell information om till exempel öppettider, drop in-tider och telefontider på Sigtuna kompetenscenter, se länk nedan.

Information om Sigtuna kompetenscenter.

Det är också till SKC du ska lämna din ansökan eller skicka den till:

Sigtuna kommun
Sigtuna Kompetenscenter/SKC
195 85 Märsta

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar nedan.

När din anmälan kommit in till SigtunaKompetenascenter kontaktar en studie- och yrkesvägledare dig och ni bestämmer tid för ett möte. Till mötet tar du med dig kopior på betyg från tidigare studier och gärna någon person som står dig nära. Du pratar med en studie- och yrkesvägledare om varför du vill studera och vad du har för mål med studierna. Studie- och yrkesvägledaren skriver ner det ni pratar om och sedan fattar SigtunaKompetenascenters rektor beslut om dina studier.

För dig som är folkbokförd i en annan kommun

Ta kontakt med din hemkommun.

Du som är bosatt i någon annan kommun än Sigtuna kommun, lämnar din ansökan till din hemkommun. Det är din hemkommun som bestämmer om du får börja studera. Om din hemkommun bestämmer att du får börja studera skickar din hemkommun din ansökan vidare till oss på Lärvux.

Lärvux i Sigtuna
Sigtuna kommun
195 85 Märsta

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar här till nedan.