Två elever i datasalen.

Ansök till oss

Här hittar du information om hur du ansöker till oss på Arlanda komvux. Vi erbjuder sfi och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Ansök till sfi, svenska för invandrare

Besök Sigtuna kompetenscenter se adress och öppettider för självservice Öppnas i nytt fönster..

Ansök till sva, svenska som andraspråk

På Arlanda komvux kan du studera svenska som andraspråk (sva), på grundläggande nivå. Du kan studera sva när du är godkänd på sfi nivå D. Kom ihåg att välja Arlanda komvux som din skola. Arlanda komvux erbjuder delkurs 1 om behov finns.

Ansök till Lärvux

Nedan hittar du information om hur du ansöker till Lärvux. Alla vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada är välkomna att söka till Lärvux på Arlanda komvux. Hur du ansöker skiljer sig något beroende om du är folkbokförd i Sigtuna kommun eller inte.

För dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun

Ta kontakt med Sigtuna kompetenscenter. På Sigtuna kompetenscenter finns Sigtuna kommuns samlade stöd för vuxna som är folkbokförda i kommunen och som vill börja studera. Där finns också möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina studier eller att få hjälp att skriva din ansökan. På Sigtuna kommuns webb, kan du få aktuell information om till exempel öppettider för självservice och telefontider på Sigtuna kompetenscenter, se länk nedan.

Det är också till Sigtuna kompetenscenter du ska lämna eller skicka din ansökan,
se adress och öppettider till Sigtuna kompetenscenter Öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar ovan.

När din anmälan kommit in till Sigtuna kompetenscenter kontaktar en studie- och yrkesvägledare dig och ni bestämmer tid för ett möte. Till mötet tar du med dig kopior på betyg från tidigare studier och gärna någon person som står dig nära. Du pratar med en studie- och yrkesvägledare om varför du vill studera och vad du har för mål med studierna. Studie- och yrkesvägledaren skriver ner det ni pratar om och sedan fattar Sigtuna kompetenscenters rektor beslut om dina studier.

För dig som är folkbokförd i en annan kommun

Ta kontakt med din hemkommun.

Du som är bosatt i någon annan kommun än Sigtuna kommun ska lämna din ansökan till din hemkommun. Det är din hemkommun som bestämmer om du får börja studera. Om din hemkommun bestämmer att du får börja studera skickar din hemkommun din ansökan vidare till oss på Lärvux.

Här hittar du adress och öppettider till Sigtuna kompetenscenter Öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar här ovan.