Publicerad:

Nominera årets pedagog 2022

Sigtuna kommun delar årligen ut priset Årets pedagog till pedagoger, lärare eller arbetslag inom förskola, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Utmärkelsen går till personer som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet och ett kreativt lärande.

Prissumman 40 000 kronor fördelas jämnt mellan vinnarna och kan användas till kompetensutveckling. De inkomna nomineringarna värderas utifrån nedan angivna kriterier, där pedagog, lärare eller arbetslag:

  • visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet
  • bidrar till högre kunskapsresultat för barn och elever, bland annat genom att stimulera nyfikenhet och motivation
  • bidrar till att barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero
  • utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barn och elevers lärande
  • arbetar för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen

Här kan du lämna din nominering. Senast den 13 mars behöver vi ha ditt bidrag. Kom ihåg att motivera ditt val.

Nominera till Årets pedagog 2022