Publicerad:

Information inför måndagen efter höstlovet

 2020-10-30 kl 14:30

Under torsdagen kom nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till Stockholms län. Dessa allmänna råd berörde inte skolverksamhet i första hand, utan för skolor gäller samma råd som innan lovet. Vi kommer dock inte bedriva träningar på Niu/Liu under närmsta tiden eftersom man avråder från idrottsträningar, utan den verksamheten bedrivs teoretiskt. Mer information kring detta får du från din tränare/lärare. Gällande den ordinarie idrottsundervisningen kommer information från respektive lärare.

Rekommendationerna är alltså att skolor fortsätter som innan lovet på måndag. Jag vill verkligen trycka på hur viktigt det är att ingen med symtom kommer till skolan efter ledigheten! Inte heller om du har bekräftade fall i din familj ska du vara i skolan. Alla måste också hjälpas åt att hålla avstånd och respektera detta.

Under v 45 kommer vi ställa om och förbereda så att även årskurs 1 kommer bedriva viss undervisning på distans. Mer information om vilken veckodag som blir aktuell kommer under v 45.

Erik Ryding, Verksamhetschef