Publicerad:

Information angående provtagning för barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer kring barn och unga som har symtom på covid-19. Myndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt elever på gymnasiet ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, därav är det viktigt att provta den här åldersgruppen. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och allmäntillståndet i övrigt tillåter.

I de fall inget prov tagits ska barn och unga stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Läs mer om hur man bokar provatgning på 1177. https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/ Länk till annan webbplats.