Publicerad:

Information till alla avgångselever och anhöriga

Precis som tidigare kommunicerats har det sedvanliga studentutspringet ställts in. Detta är ett gemensamt beslut som togs 14 april av samtliga kommunala skolor i Stockholms län. Arlandagymnasiets ambition är nu att på absolut bästa sätt skapa en fin avslutning för våra blivande studenter inom ramarna för vad som är tillåtet.

Kring en sådan avslutning är självklart eleverna välkomna att tycka till, och det pågår redan en planering för hur det skulle kunna se ut.

För skolan är det välkommet att avgångselever inkommer med kreativa idéer så att vi gör studentdagen så minnesvärd vi bara kan utifrån de förutsättningar vi har: dvs utan anhöriga, utspring eller flera klasser samtidigt på skolan!
Skolans parkeringar kommer att vara avspärrade och kommer inte att upplåtas för studentflak.

Om skolan får indikationer på att detta inte kommer att följas eller om vi som skola får påtryckningar att frångå beslutet kommer vi tyvärr behöva avboka allt firande och i stället ordna så att avgångseleverna får komma och hämta sitt examensbevis enskilt veckan efter studenten. Detta är såklart det sista alternativet.

Vi har full förståelse för att studenten är en stor dag ungdomars liv. Som ni vet har alla evenemang som involverar många människor ställts in, i stort sett i hela världen. Folkhälsomyndigheten har också uppmanat alla i Sverige att räkna med att läget kommer att vara likadant åtminstone till sommaren. Utifrån detta har samtliga kommuner i Stockholms län tagit ett gemensamt beslut: att det inte går att anordna något utspring på studenten. Nuvarande regler skulle inte ens tillåta en samling med en klass och en anhörig per elev, då det blir för många på samma ställe.

Det är såklart jättetråkigt att det drabbar er som går i årskurs 3 i år, men vi får göra det bästa av situationen! Skolledningens uppfattning är att det inte är ett alternativ att skjuta på studenten till efter sommaren, eftersom det inte finns något som garanterar att situationen är annorlunda då, samtidigt som många av studenterna då redan har börjat arbeta eller är på väg att till studier på andra orter.

Det vi tänker oss istället en fin och högtidlig avslutning klassvis, i ett format som fungerar enligt rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Det betyder att betygsutdelningen kommer att spridas ut över dagen och på några olika ställen i kommunen. Exakt information om tid och plats planeras nu ihop med studentkommittén och kommuniceras så fort planeringen är klar!

För den som vill vara med och påverka det som går att påverka inom ramen för nuvarande regler, är studentkommittén den allra bästa vägen! Vi tackar för er förståelse och samarbetsvilja i rådande situation.