Biblioteket uppmärksammar World Aids Day

Vecka 48 uppmärksammar biblioteket World Aids Day med en utställning.

1 december är det World Aids Day. Som uppmärksammas världen över för att stötta HIV-positiva patienter och jobba preventivt med information och samtal kring HIV.

Det Röda Bandet

"Historik"
1991 fick Visual AIDS i New York en idé till en internationell symbol för kampen mot Aids. En symbol för solidaritet och tolerans med de som ofta blir diskriminerade av allmänheten, de som lever med Hiv och Aids. I samma stil som "yellow ribbon" - som var populär i USA vid den tiden som en symbol för att stötta soldaterna i Gulfkriget skapades RED RIBBON.


Illustration på rött band lagt i kors.