Utbildningar

Inom vuxenutbildningen erbjuder vi utbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare (sfi). Vi har också en yrkeshögskoleutbildning i egen regi.

Sigtuna kommuns vuxenutbildning erbjuder utbildning på flera nivåer. På gymnasial nivå finns yrkes- eller lärlingsutbildning, även i kombination med sfi och grundläggande svenska. Inom vuxenutbildningen erbjuder vi också studier på Lärvux, komvux som anpassad utbildning.

Vi erbjuder också en yrkeshögskoleutbildning: Internationell speditör.

Man med hörlurar som studerar vid sin dator.

Foto: Mostphotos

Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som saknar utbildning från grundskolan. Varje kurs är uppdelad i delkurser. Är du osäker på vilken delkurs du ska starta på kan du göra ett nivåtest. Om du inte har svenska som modersmål ska du ha läst Svenska för invandrare (sfi), kurs D, eller gjort nivåtest. Om du läst färdigt sfi kurs D och vill fortsätta lära dig svenska börjar du med delkurs 1 eller 2 på grundläggande svenska som andraspråk. Sigtuna kompetenscenter gör individuella bedömningar och kursplaceringar för att ge dig goda förutsättningar att klara dina studier. Vilken studietakt du kan studera (heltid/deltid) och i vilken studieform (klassrum/distans) beror på dina individuella förutsättningar under studierna.

Se vilka kurser du kan välja i vår studieportal. Länk till annan webbplats.

Fristående kurser på gymnasial nivå

Kurser på gymnasienivå finns som enstaka kurser för dig som läser mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg eller för att få behörighet till högre studier. Vilken studietakt (heltid/deltid) och i vilken studieform (klassrum/distans) du kan studera beror på dina individuella förutsättningar under studierna. Sigtuna kompetenscenter gör individuella bedömningar vid behandling av din ansökan. Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Se vilka kurser du kan välja i vår studieportal. Länk till annan webbplats.

Nya regler från 1 juli 2021

Nya regler för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux
Gymnasiearbete ersätts av komvuxarbete

Yrkesutbildning och lärlingsutbildning på gymnasial nivå

Du som funderar på en vuxenutbildning och har målet att jobba inom ett visst yrke kan få en utbildning som ger dig skräddarsydda kunskaper och mycket tid på en arbetsplats. Du kan kombinera en yrkesutbildning med sfi, eller göra utbildningen som lärling.

Yrkesutbildning

På gymnasial nivå finns många olika yrkesutbildningar. Då läser du ett paket av kurser som är sammansatta för att ge dig kunskaper och färdigheter inom ett visst yrke. Alla yrkesutbildningar innehåller minst 15 procent praktik, som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Hur många veckor praktik som utbildningen innehåller beror på hur lång utbildningen är.

Se utbildningarna i vår studieportal Länk till annan webbplats., genom att visa filter och välja Yrkesutbildningar och Gymnasial utbildning.

Kombinationsutbildning

Vissa yrkesutbildningar går att läsa i kombination med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Då läser du svenska språket och gymnasiala yrkeskurser tillsammans. Dessa utbildningar erbjuds som klassrumsundervisning och går inte att läsa på distans. Utbildningarna innehåller praktik (APL), precis som övriga yrkesutbildningar. I webbansökan ser du vilka kombinationsutbildningar som du kan välja mellan.

Till webbansökan Länk till annan webbplats.

APL inom yrkesutbildning

APL är förkortning för Arbetsplatsförlagt lärande.

Krav på Covid-19 vaccination kan förekomma på arbetsplatser. Det innebär att du måste vara vaccinerad för att kunna genomföra din praktik, din APL och din fortsatta yrkesutbildning.

Det kan även krävas ett utdrag från belastningsregistret samt hälsointyg inom vissa yrkesområden.

Lärlingsutbildning

En yrkesutbildning kan du också läsa som lärlingsutbildning. Du läser samma kurser som den vanliga yrkesutbildningen, men den stora skillnaden är att du under en lärlingsutbildning är på en arbetsplats den största delen av studietiden (minst 70 procent). På arbetsplatsen har du en handledare som jobbar i yrket, som ger dig stöd i ditt lärande. Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina kunskaper och ser till att de följer utbildningens mål. Vissa moment genomförs på arbetsplatsen och vissa i skolan.

Se lärlingsutbildningarna i vår studieportal Länk till annan webbplats.,

Visa "Filter" och välj Lärling under “Studieform”.

Svenska för invandrare

Via Sigtuna kompetenscenter kan du studera svenska för invandrare (sfi) på olika nivåer beroende på dina förkunskaper och tidigare skolgång.

Lärvux

Genom Sigtuna kompetenscenter erbjuder vi också Lärvux, komvux som anpassad utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Yrkeshögskoleutbildning

Sigtuna kommun har en yrkesutbildning i egen regi, Internationell speditör Öppnas i nytt fönster.. Utbildningen är en heltidsutbildning på två år, 80 veckor, som motsvarar 400 YH-poäng. Utbildningen är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningen genomförs i Kunskapens hus på Vikingavägen 2 i Märsta.

Händer som skriver på en dator.

Foto: Mostphotos

Ung kille på biblioteket

Nya regler för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux

Från och med den 1 juli 2021 kommer det att finnas två inriktningar för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux. Den ena är Samhällsvetenskap och humaniora och den andra är Naturvetenskap och teknik.

Har du tidigare planerat att läsa mot en examen med samhällsvetenskaplig, ekonomisk, humanistisk eller estetisk inriktning kommer du nu att läsa mot inriktningen Samhällsvetenskap och humaniora. Har du tidigare planerat att läsa mot en examen med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning kommer du istället att läsa mot inriktningen Naturvetenskap och teknik.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor om hur de nya reglerna påverkar dina studier och om du behöver göra ändringar i din studieplan är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Gymnasiearbete ersätts av komvuxarbete

Gymnasiearbetet utgår och ersätts av ett komvuxarbete. Komvuxarbetet införs från och med den 1 juli 2021.

Du som har godkänt betyg i gymnasiearbetet innan den 1 juli 2021 ska ha med gymnasiearbetet i din examen på komvux. Du som inte har godkänt betyg i gymnasiearbetet före den 1 juli ska läsa komvuxarbete och det betyget ska sedan ingå i din gymnasieexamen.

Skolor för vuxenutbildningar

Våra elever på vuxenutbildningen studerar på många skolor i och utanför kommunen. I vår portal kan du se en aktuell lista på vilka skolor vi anlitar.

Sigtuna kommun erbjuder studier på många olika skolor. I vår studieportal ser du vilka skolor som finns Länk till annan webbplats. och du kan klicka dig vidare in på skolornas hemsidor. På Arlanda komvux bedriver Sigtuna kommun vuxenutbildning i egen regi.

Söker du information om kurser, så gör du det enklast i kursutbudet i vår portal Länk till annan webbplats.. Där ser du vilken skola som erbjuder kursen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.