Studiemedel, CSN

När du studerar inom vuxenutbildningen har du rätt att få studiemedel. Du ansöker om studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. För studier på SFI kan du inte söka studiemedel.

Ansökan

Det är möjligt att ansöka både om birag och lån eller endast bidrag. Du ansöker om studiemedel på CSN:s webbplats. Vill du ha hjälp med ansökan kontaktar du den skola som du ska studera på.

Läs mer på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta CSN om dina studier ändras

När du gör ändringar i dina studier måste du kontakta CSN och det behöver du göra själv. Det kan exempelvis handla om att du vill avbryta studierna.

Studiestartsstöd

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier. Det är till för dig som har en kort utbildning och stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete.

Vem kan få studiestartsstöd?

  • Du är 25–56 år.
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • Du har en kort utbildning och har behov av en utbildning på grund- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • Du har inte haft studiemedel via CSN under de senaste tre åren.
  • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information. Du ska få en handlingsplan utskriven som intygar att du är inskriven som arbetssökande. Därefter kontaktar du studievägledarna på Sigtuna kompetenscenter som hjälper dig med en studieplanering och ansökan till CSN.

Kommunen ska enligt Lag (2017:527) om studiestartsstöd samt Förordning (2017:532) om studiestartsstöd bedöma om den sökande bedöms ha kort utbildning och ett stort behov av utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

CSN fattar sedan beslut utifrån övriga kriterier, om du har rätt till studiestartsstöd.

Studiestartsstödet gäller ej studier på SFI.

Du kan läsa mer om studiestartsstöd på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.