Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om du vill starta en fristående verksamhet här i Sigtuna kommun behöver du först ansöka om ett godkännande. Det är barn- och ungdomsförvaltningen som prövar om en enskild huvudman ska godkännas för att bedriva förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Ansöka om tillstånd

I barn- och ungdomsförvaltningens riktlinjerPDF finns information om att söka tillstånd, rätt till bidrag samt tillsyn av fristående verksamheter som ni behöver ta del av innan ni ansöker. Detta då verksamheten ni vill starta behöver uppfylla vissa krav, bland annat avseende pedagogik, insikt i föreskrifter som gäller för verksamheten, att ni har ekonomiska förutsättningar och att lokalerna är lämpliga.

För att ansöka om godkännande som enskild huvudman behöver ni fylla i en ansökan och till den bifoga en ägar-och ledningsprövning. Övriga dokument som ska bifogas ansökan kan ni läsa om i riktlinjerna och i ansökningsblanketten.

Om en enskild huvudman vill ansöka om att starta grundskola eller grundsärskola behöver man istället ansöka om detta till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår målsättning är att handläggningstiden inte ska vara längre än 4 månader från det att ansökan är komplett.

Skicka din ansökan till:

Sigtuna kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
Södergatan 20
195 85 Märsta

Har du frågor kan du vända dig till förvaltningsjuristen på barn- och ungdomsförvaltningen.