Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i gymnasieskolan.

Vem är gymnasiesärskolan till för?

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om vem som har rätt att gå i skolformen gymnasiesärskola.

Den som är intresserad av att börja gymnasiesärskolan ska prata med sin studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiesärskola i Sigtuna kommun

I Sigtuna kommun finns en gymnasiesärskola, Arlandagymnasiets gymnasiesärskola. Skolan är öppen för alla som tillhör särskolans målgrupp, men främst för de som även är invånare i Sigtuna kommun.

Arlandagymnasiets särskola erbjuder följande program:

  • Programmet för administration, handel och varuhantering
  • Programmet för fordonsvård och godshantering
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Individuellt program

Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Gymnasiesärskolan ger en bra grund både för ett yrke och för fortsatta studier. Den som går i gymnasiesärskolan får också god hjälp att utvecklas som person och att delta aktivt i samhällslivet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.