Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan förvärvad hjärnskada. Precis som grundskolan är grundsärskolan skolpliktigt och omfattar årskurserna 1-9. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner.

Glad flicka

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Utredningar inför eventuell placering

Innan ett barn tas emot i grundsärskolan ska en utredning göras. Utredningen ska omfatta:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinskt utlåtande

När utredningen är klar fattas ett beslut om barnet har rätt att gå i grundsärskola eller inte. Innan barnet tas emot behöver även vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Grundsärskolan i Sigtuna kommun

En elev i grundsärskolan kan antingen gå i grundsärskoleklass på grundsärskolan eller i grundskoleklass med grundsärskolans kursplaner. Detta kallas för att läsa integrerat.

Det finns en grundsärskola i Sigtuna kommun och den ligger centralt i Märsta, i anslutning till Centralskolan.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.