Särskola

Särskola är en skolform för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar, där undervisningen sker i ett långsamt tempo. Innan beslut tas om att sätta en elev i särskola ska det alltid ske ett noggrant förarbete med en utredning.