Ungdomar utan sysselsättning

Du som är mellan 16 och 20 år och inte studerar på gymnasiet eller har någon annan sysselsättning kan få stöd av oss, din hemkommun. Vi har i uppgift att känna till vad du och andra i din situation gör om dagarna, och detta är vad vi kan göra för dig.

Stödet kallas kommunernas aktivitetsansvar (KAA) och ska erbjudas enligt skollagen.

Denna information är till dig som är mellan 16 och 20 år, eller din förälder eller närstående, och som inte studerar eller har någon annan sysselsättning om dagarna.

  • Funderar du på att avbryta dina studier på gymnasiet?
  • Har du kanske redan hoppat av skolan?
  • Eller har du gått ut gymnasiet med bara ett studiebevis eller gymnasieintyg?
Glad tonårstjej stående framför tegelvägg.

Foto: Marie Linnér/Johnér

Vad är kommunalt aktivitetsansvar?

Enligt skollagen ska vi som hemkommun känna till vad ungdomar mellan 16 och 20 år gör, om de inte går i gymnasiet eller nyligen har avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg. Vi kan ge dig stöd, i första hand genom att motivera dig att påbörja eller att återuppta studier. Vi har ett ansvar att försöka få kontakt med dig för att ta reda på om du har någon sysselsättning eller kanske behöver hjälp till studier, arbete eller något annat. Det här stödet kallas kommunernas aktivitetsansvar, KAA.

Vem kan få stöd av oss?

Vårt ansvar inom det kommunala aktivitetsansvaret gäller dig som inte påbörjat gymnasiestudier efter avslutad grundskola, dig som har hoppat av dina studier eller annan utbildning eller dig som inte har tagit en gymnasieexamen efter avslutade gymnasiestudier - det vill säga inte har godkända betyg i alla kurser.

För att få hjälp av oss måste du också vara skriven på en adress i Sigtuna kommun.

Vad kan du som ungdom eller förälder göra?

Hur ser dina framtidsplaner ut? Du kanske vet exakt vad du vill göra men vet inte hur du kan nå dit. Eller så har du ingen aning om vilken utbildning du vill läsa eller vilket jobb som du är intresserad av.

Oavsett vilket är du välkommen att kontakta oss på KAA hos Sigtuna Kompetenscenter. Hos oss finns möjlighet att få råd och stöd för att komma vidare i dina framtidsplaner.

Du som förälder kan berätta för din ungdom att vi finns och ta kontakt direkt med oss för att få veta vad vi kan erbjuda.

Vad kan vi erbjuda?

Vi samarbetar med andra både i kommunen och utanför kommunen. Det kan till exempel vara grundskolor, gymnasieskolor, fältassistenter, socialtjänsten, enskilda företag eller praktikanordnare.

Vi på KAA-enheten gör detta för att motivera och ge lust att fortsätta eller påbörja studier i gymnasieskolan, studier på komvux, folkhögskola eller på någon annan utbildning. Kommuner har enligt Skollagen ett ansvar för ungdomar utan sysselsättning.

Välkommen att kontakta oss på KAA

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Telefon: 08-591 260 00

Be att få komma till KAA på Sigtuna Kompetenscenter.

Du kan också ge oss dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss.

Välkommen på våra drop in-tider

Du är välkommen till oss för att få råd och stöd. Du behöver inte boka tid i förväg.

Måndagar 13.00-15.00

Torsdagar 13.30-15.30

Plats: Raisiogatan 1, Märsta

Fem glada ungdomar sittande framför gul vägg

Foto: Dean Drobot/Mostphotos

Information till gymnasieskolor med elever från Sigtuna kommun

Hög frånvaro och studieavbrott

Utöver det som regleras i skollagen (15 kap, 15 §, information om avbrott och frånvaro till elevens hemkommun) erbjuder vi som hemkommun stöd till gymnasieskolornas arbete att förhindra ett avbrott i studierna.

Gymnasieskolorna erbjuds att kontakta KAA, Sigtuna Kompetenscenter i Sigtuna kommun för stöd.

När skolan har genomfört extra anpassningar och särskilt stöd för en elev, men eleven fortfarande är i riskzon för göra ett avbrott i sina gymnasiestudier, kan skolan kontakta KAA i Sigtuna kommun för ytterligare information om vårt erbjudande. Se kontaktuppgifter ovan.

Gymnasieskolans ansvar för anmälan om elever med hög frånvaro till elevens hemkommun

Enligt skollagen, 15 kap 15 §, ska en gymnasieskola anmäla hög frånvaro utan giltigt skäl till elevens hemkommun. Skolan gör anmälan till Sigtuna kommun med blanketten ”Anmälan om hög frånvaro” Pdf, 131.2 kB.. Ifylld blankett kan skickas via e-post eller vanlig post.

Gymnasieskolans ansvar för anmälan av avbrott i gymnasiestudier

Enligt skollagen 15 kap 15 § ska en gymnasieskola anmäla avbrott i gymnasiestudier till elevens hemkommun. Skolan gör anmälan till KAA, Sigtuna kommun med blanketten ”Anmälan om studieavbrott” Pdf, 144 kB.. Ifylld blankett kan skickas via e-post eller vanlig post.

Mer om Kommunernas aktivitetsansvar, KAA

Det kommunala aktivitetsansvaret är ett uppdrag som regleras i skollagen 29 kap, 9§. Läs mer om kommunernas aktivitetsansvar på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sigtuna kommun är det Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som har uppdraget för kommunernas aktivitetsansvar. Inom förvaltningen finns samlade resurser för de ungdomar mellan 16 och 20 år som hoppat av gymnasiet eller andra studier, som inte påbörjat sina studier eller som gått klart gymnasiet utan att ta examen. Varje enskild ungdom erbjuds stöd och hjälp med aktiviteter utifrån sina behov och intressen.

Aktiviteterna ska främst leda till att ungdomen återgår till eller påbörjar nya studier.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.