Ekonomi, studiebidrag

Elever som studerar på gymnasium har rätt till ekonomiskt stöd från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Stödet är knutet till närvaron i skolan och betalas ut under hela studietiden.

Studiebidrag

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20.

Som svensk medborgare behöver du inte ansöka om studiebidrag för studier i Sverige. Du får det automatiskt när du har fyllt 16 år och studerar på heltid. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidraget varje läsår.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men du kan ansöka om att endast få bidrag.

För mer information och för att ansöka om studiehjälp eller studiemedel besök CSN:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra tillägg

Extra tillägg är för familjer med en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Det här bidraget måste du ansöka om. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år. Du kan läsa mer på CSN:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärlingsersättning

Du kan få lärlingsersättning från CSN.
Om du går en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram kan du få lärlingsersättning från CSN. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som du kan ha när du är ute på en arbetsplats. För att få lärlingsersättning måste du uppfylla vissa krav, exempelvis måste du vara berättigad till studiemedel och du får inte erhålla lärlingslön.

Du kan läsa mer på CSN:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.