Tillsammans hem och skola

I Sigtuna kommunala skolor har vi tillsammans med medarbetare och föräldrarepresentanter tagit fram en beskrivning hur vi, hem och skola, ska samverka för barnens bästa.