Studie- och yrkesvägledning

Hos skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) erbjuds hjälp och stöd till elever som ska ta beslut om val av skola eller utbildning.

Vad är studie- och yrkesvägledning(SYV)?

Varje skola i Sigtuna kommun har en studie- och yrkesvägledare som har i uppdrag att:

  • bidra med ett studie- och yrkesvägledande synsätt i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av varje skolas elevhälsoarbete
  • ha motivations- och vägledningssamtal med elever och/eller deras vårdnadshavare
  • ge handledning till skolans personal
  • på rektors uppdrag stödja berörda parter inför beslut om upprättande av åtgärdsprogram utifrån ett studievägledande perspektiv

Ny SYV-plan

I vår SYV-plan Pdf, 756 kB, öppnas i nytt fönster. beskriver vi vår röda SYV-tråd och ger skolorna de verktyg de behöver för att arbeta med en god studie-och yrkesvägledning. 

Obligatorisk PRAO

Från och med 1 juli 2018 är det lag på obligatorisk PRAO (praktisk arbetslivsorientering) för alla elever i årskurs 8. Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Huvudmannen är också ansvarig för att se till att praoplatsen är lämplig och säker utifrån de arbetsmiljöregler som gäller.
Enligt 10 kap. 8a § skollagen.

Sigtuna kommun skickar under september månad ut brev och anmälningsblanketter till arbetsgivare inom kommunal och privat regi.

Inför gymnasievalet

För eleverna i årskurs 9 innebär det sista året i grundskolan tätare kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Under höstterminen i årskurs 9 besöker eleverna gymnasiemässan, har enskilda samtal och får allmän gymnasieinformation. Som elev eller vårdnadshavare kommer du att märka av att det dimper ner en hel del reklam från olika gymnasieskolor, och det är lätt att påverkas av alla löften. Eftersom gymnasievalet är ett viktigt val, rekommenderar vi att ni besöker en rad olika alternativ för att själva skapa er en bild av verksamheten. Exempel på frågor att ställa sig är: "Kommer jag att trivas här?", "Finns det studiero?", "Vad får jag för intryck av verksamheten i stort?"

PRAO-perioder 2022/2023

PRAO-period i årskurs 8 för elever i Sigtuna kommuns kommunala skolor läsår 2022/2023.

  • S:t Olof skola vecka 46 och 47
  • Ekillaskolan vecka 48 och 49
  • Steningehöjdens skola och Centralskolan vecka 11 och 12
  • Grundsärskolan vecka 13 eller när det passar verksamheten.

För frågor om PRAO-perioder kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare.

För information om fristående skolors PRAO, kontakta respektive skola.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med studie- och yrkesvägledarna eller har frågor om den nya SYV-planen och den obligatoriska praon ska du vända dig till skolans studie- och yrkesvägledare via Sigtuna kommuns Kontaktcenter.

Till arbetsgivare som vill erbjuda PRAO-platser

Är du arbetsgivare i Sigtuna kommun? Ta chansen att visa kommunens ungdomar arbetslivets möjligheter!

Från och med den första juli 2018 är det obligatorisk PRAO i grundskolan. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och det är huvudmannen för grundskolorna i kommunen som ansvarar för att se till att alla elever har en PRAO-plats.
Det innebär att vi är i stort behov av att hitta både privata företag och offentliga verksamheter som ser möjligheten att knyta till sig framtida arbetskraft och bidra till att visa dagens unga hur arbetslivet fungerar.

Aktuella PRAO-veckor

Ni som väljer att ta emot våra PRAO-elever behöver se till att det finns handledare som kan introducera eleverna till yrkeslivet och att säkerställa arbetsmiljön.

För mer information om att ta emot PRAO-elever

Önskar ni mer information eller att ni redan nu vet att ni har platser att erbjuda kontakta Anette Svensson, studie- och yrkesvägledare i Sigtuna kommun via Kontaktcenter eller fyll i denna anmälningsblankett Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.