Digitalisering i grundskolan

I Sigtuna kommuns grundskolor är det digitala arbetet en naturlig del av undervisningen. 

Ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat för eleverna är vad vi vill åstadkomma med skolans digitalisering. Dagens samhälle förändras i snabb takt och ställer nya krav på vilka kunskaper vi behöver i skolan och på arbetet. 

Målet för skolans digitalisering är att Sverige ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter.

När samhället förändras behöver skolan hänga med i utvecklingen. Därför har regeringen tagit fram en Nationell digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Målen i den nationella digitaliseringsstrategin ska uppnås till 2022. Eleverna ska få en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter och likvärdigheten och tillgången till digitala verktyg i skolan behöver stärkas.

Strategisk digitaliseringsplan i kommunen

I Sigtuna kommun har vi tagit fram en strategisk digitaliseringsplan Pdf, 818 kB, öppnas i nytt fönster. för alla skolor och förskolor. Digitaliseringsplanen bryter ned regeringens nationella digitaliseringsplan för att vägleda kommunens skolor och förskolor i arbetet med att uppnå målen. Varje skola definierar sedan sina egna mål i en lokal plan.

Det digitala samhället förändrar kraven på våra medborgare.

Hur många trodde för 20 år sedan att vi skulle kunna komma i kontakt med i stort sett hela världen i en mobiltelefon eller att det skulle finnas självkörande bilar? Digital kompetens är en viktig faktor för att förbereda eleverna för dagens samhälle. Det handlar bland annat om att förstå programmering och digital källkritik. 

Digitaliseringens påverkan på dagens samhälle

Allt mer i dagens samhälle styrs av programmering. Det handlar om självklara saker som datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Men även moderna kylskåp, bilar och brandvarnare. Utan fungerande programmering skulle många saker vi tar för givet inte fungera.

Digital källkritik/källtillit i fokus

Är det du läser verkligen sant eller kan det vara vinklat för att gynna någon person eller organisation? På internet är det idag lätt att sprida och ta del av information om i stort sett vad som helst. Därför är det viktigt att kritiskt granska källor och sidor. Samtidigt behöver eleverna lära sig vilka källor och sidor de kan besöka för trovärdig och bra information. Det kallas källtillit.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.