Lovskola

Lovskolan är frivillig och erbjuds till elever i årskurs 6-9 som behöver få betyget godkänt i ett särskilt ämne. Syftet med lovskolan är att ge eleverna möjlighet till ökad måluppfyllelse.

Innehåll på denna sida

Två elever får instruktion av leende lärare

Lovskolan i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun erbjuder elever i årskurs 6-9 undervisning på samtliga lov utom på jullovet. Eleverna erbjuds undervisning i engelska, matematik, svenska, svenska som andra språk samt simning.

Lovskolan är frivillig. Alla lärare i kommunen kan rekommendera elever att gå på lovskola. Även elev och vårdnadshavare kan kontakta barnets ämneslärare för att ansöka om lovskola. Som vårdnadshavare måste du ansöka om att ditt barn ska gå lovskola via den blankett eleven får av sin lärare. På lovskolan undervisar behöriga lärare.

Omfattning

  • I årskurs 6-8 får eleverna studera ett ämne samt simning.
  • I åk 9 får eleverna studera två ämnen samt simning.
  • Under höst- sport- och påsklov erbjuds tre dagars undervisning per lov.
  • Sommarskolan för elever i årskurs 6-8 pågår under nio dagar och för elever i årskurs 9 under 14 dagar. Lovskolan startar när vårterminen slutar.
  • Lovskolorna pågår mellan klockan 9.00- 16.00.

Omprövning av betyg i årskurs 9 - en andra chans

På sommarskolan för elever i årskurs 9 gör undervisande lärare en så kallad omprövning av slutbetyget. Om eleven under lovskolan tagit till sig tillräckliga kunskaper för betyg E skickas det nya betyget in till antagningsenheten för gymnasieskola. Om eleven har betyget E eller högre i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik är eleven behörig till gymnasiet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.