Lokaler och utemiljö

Sigtuna kommuns förskolor, skolor och fritidshem bedrivs i lokaler som ägs av kommunen eller hyrs av lokala fastighetsägare. Oavsett vem ägaren är så förvaltas samtliga av kommunens egen fastighetsförvaltning.

Innehåll på denna sida

Manlig pedagog på förskolan pysslar tillsammans med förskolebarn vid ett bord

Lokaler

För- och grundskolelokalerna besiktigas varje år av rektor och personalrepresentanter, genom skydds – eller arbetsmiljöronder. Efter ronderna görs rapporter som tar upp brister eller förslag på åtgärder som behöver göras. Rapporterna skickas sedan till barn- och ungdomsförvaltningen som i samtal med fastighetsförvaltningen prioriterar åtgärder inom den tilldelade budgetramen. Behoven uppmärksammas också i den framtida planeringen.

Vid om - till - eller nybyggnationer fungerar fastighetsförvaltningen och den lokalansvarige på förvaltningen som projektledare respektive samordnare tillsammans med respektive enhets rektor och personalrepresentanter.

Utemiljö

När nya verksamheter startar eller byggs om ser vi också över utemiljön. En upprustning av förskole- och skolgårdarna görs ofta samtidigt och pedagoger och barn deltar i planeringen. Även här är Komfast och den lokalansvarige på förvaltningen delaktiga i både planeringen och genomförandet.

I arbetet läggs också stor vikt vid nytänkande för att skapa miljöer för lärande utomhus. Som utgångspunkt i planeringen finns bestämda mål för förskole- och skolgårdar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.