Kemikaliesmart förskola

Sigtuna kommun arbetar aktivt för att alla våra förskolor ska vara kemikaliesmarta. Personalen utbildas och får ökad kunskap om kemikalier i barns vardag, både var de finns och hur de påverkar och på så sätt minska exponeringen. 

Alla kommunens förskolor skriver en egen handlingsplan och skapar en systematik för hur de ska vara kemikaliesmarta.

Gemensamma föreläsningar, nätverk och web-utbildning kopplad till varje enskild förskolas miljöarbete är aktiviteter som pågår.

Naturskyddsföreningens 13 punkter för att minska exponeringen av kemikalier i förskolan tänker vi ska vara ständigt levande.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.