Lärmiljö

I våra kommunala grundskolor har vi ett gemensamt arbete för en tillgänglig lärmiljö som tar hänsyn till elevers olika behov, styrkor, förutsättningar, erfarenheter och intressen.

Innehåll på denna sida

Tillgänglig lärmiljö

I Sigtuna kommuns kommunala grundskolor pågår ett arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer för att alla elever ska lyckas i sitt lärande. Genom att möta eleverna med lärmiljöer där hänsyn tas till alla elevers olika behov, styrkor, förutsättningar, tidigare erfarenheter och intressen – tror vi att fler elever kommer att lyckas i sätt lärande.

Sigtuna kommuns grundpaket Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. för tillgänglig utbildning är ett lokalt styrdokument för att alla elever ska lyckas i sitt lärande. En tillgänglig utbildning handlar om mötet mellan elever och lärmiljö, där hänsyn tas till elevers olika behov, styrkor, förutsättningar, tidigare erfarenheter och intressen. En tillgänglig lärmiljö erbjuder alla elever ledning och stimulans, olika arbetssätt, olika sätt att kommunicera och olika lärverktyg i den pedagogiska, social och fysiska miljön.

Grundpaketet för tillgängliga lärmiljöer är till för alla och ska vara till nytta för all pedagogisk personal och bidra till ökad måluppfyllelse, ökad trivsel och studiero och framför allt till ökad inkludering och likvärdig utbildning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.