Rektorn har ordet

Jag heter Lotta Hultgren och är rektor på Skepptunaskola. Vi har 125 elever i årskurs F-6 och fritidshem efter skoltid. Vår skola ligger på landsbygden ute i Skepptuna.

Rektor Lotta Hultgren. Fotograf: Jonas Bilberg  (sam101)

Fotograf: Jonas Bilberg

Hos oss får varje elev möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på skolan. Vi uppmuntrar våra elever till att bli självständiga och trygga individer som står upp för sig själv och andra.

För oss är det viktigt att eleverna får känna glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Våra lärare leder undervisningen och följer, tillsammans med eleven och dig som förälder, elevens utveckling. Därför arbetar vi med täta kunskapsuppföljningar för att ge återkoppling och stöd till våra elever.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Skepptuna skola ska göra det med minst betyget godkänt i alla ämnen, med en god självkänsla och en ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och ge dem kunskaper för hela livet.

Välkommen till Skepptuna skola!

Lotta Hultgren

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.