Publicerad: 12 februari 2020

Informationsbrev!

Verksamheten är i full gång och eleverna arbetar på för fullt med att utveckla och finslipa sina olika förmågor. Kopplingen mellan pedagogernas höga förväntan på eleverna och elevernas egna engagemang för sin kunskapsutveckling är tydlig. Det är fantastiskt att se hur eleverna i de olika klasserna coachas till att utmana sig själva genom att reflektera och sedan vidareutveckla sina olika förmågor och arbeten.

Nationella prov

I veckan har 6:orna skrivit nationella prov i svenska, engagemanget från eleverna att få ihop en argumenterande text var spännande att få följa, deras texter vittnar om att eleverna är redo att göra viktiga avtryck och förändra både stora och små världsproblem. Även om det kommer bli svårt att se dem lämna oss på Skepptuna känns det ändå tryggt att veta att vi överlämnar kompetenta, ifrågasättande och starka individer till nästkommande skolor.

Bussarna – strävan efter ökad trygghet och trivsel

För att minska konflikter och incidenter i busskön har vi ändrat våra rutiner. Eleverna väntar kvar i klassrummen tills skolbussarna har anlänt till skolan. Bussvärden kommunicerar då till pedagogerna att bussarna är här. Eleverna tar då på sig ytterkläderna och går i lugn takt till sin bestämda plats i bussen.

Vi kommer att ha ett Bussråd med samtliga busselever innan sportlovet för att utvärdera hur upplägget upplevs.

Vi pedagoger upplever att det har blivit färre konflikter och mindre tjafs under bussresorna från och till skolan. Ni är välkomna att komma med kommentarer eller synpunkter till Lotta.hultgren@sigtuna.se

Skolvalet inför förskoleklassen och åk7

Blivande årskurs 7

Den 3-17 februari är det skolval. Det innebär att du som vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 7 till hösten, tillsammans med ditt barn ska välja skola. Ett informationsbrev om skolvalet har gått ut från kommunen till dig som vårdnadshavare.

OBS Om ditt barn har två vårdnadshavare behöver ni båda göra ett aktivt skolval i kommunens e-tjänst.
All information om skolvalet finns på www.sigtuna.se/skolval.

Du kommer att få beslut om skolplacering under mars månad.

Blivande förskoleklass

Den 3-17 februari är det skolval. Det innebär att du som vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass ska välja skola åt ditt barn. Förskoleklass är obligatorisk från höstterminen det kalenderår som barnet fyller 6 år. Ett informationsbrev om skolvalet ska ha gått ut från kommunen till dig som vårdnadshavare.

OBS Om ditt barn har två vårdnadshavare behöver ni båda två göra ett aktivt skolval i kommunens e-tjänst.

All information om skolvalet finns på www.sigtuna.se/skolval.
Du kommer att få beslut om skolplacering under mars månad.

Specialkost

För att ditt barn ska få specialkost behöver du göra en ny ansökan varje hösttermin och bifoga läkarintyg/utdrag ur journal. Du behöver inte skaffa ett nytt läkarintyg till varje hösttermin utan det går bra med det gamla.

Du ansöker om allergikost och särskild kost på kommunens hemsida, www.sigtuna.se under Digitala tjänster/Barn och utbildning/Ansökan om allergikost, se bifogat för fler instruktioner.

Schack – schack4an och schack56an

I mars (9,10 eller 11/3) åker våra elever i 4:an till Globen för att delta i årets upplaga av Schack4an. Även några elever från åk 5 och åk 6 kommer delta i Schack56an – de spelar den 10/3.
Vi kommer antagligen behöva lite logistikhjälp med att förflytta oss från skolan ner till Märsta station. Mer information kommer lite längre fram.
Är det några vårdnadshavare som vill följa med eleverna på äventyret är ni varmt välkomna och ni kan anmäla ert intresse till mig lotta.hultgren@sigtuna.se.

Vernissage på fritidshemmet

Det blev ett välbesökt vernissage, eleverna på fritidshemmet hade fullt upp med att proffsigt guida runt de många besökarna. Eleverna visade stolt upp sina olika alster skapade i olika former, det var konstruktioner i varierande material och dimensioner.
Fritidshemmet arbetar målmedvetet med att utveckla elevernas förmågor och individuella talanger, vilket lyser igenom när eleverna själva förklarar tillvägagångssätt och tankar som de utvecklat under skaparprocessen.
Det finns många framtida konstnärer bland våra Skepptunaelever från förskoleklass till årskurs 6 vilket både elever, pedagoger och vårdnadshavare kunde konstatera.

Eftersökes

Skolan håller successivt på och bygger upp sitt skolbibliotek. Om ni därhemma har:

  • låga vita IKEA Billy bokhyllor…
  • fräscha böcker i olika genrer för olika åldrar…
  • läslampor golv eller bordslampor…
  • Matta eller saccosäck…
  • Tavellister /bokvagnar…

… så tar vi tacksamt emot dem!
Kontakta Lotta Hultgren om ni har något av ovanstående som ni vill skänka till Skepptuna skola och fritidshem.

Medarbetare

Vi hälsar våra nya medarbetare välkomna

Linnéa Edsmyr, specialpedagog 50%, Linnéa kommer finnas på plats måndagar, tisdagar samt varannan torsdag. Kontaktinformation linnea.edsmyr@edu.sigtuna.se

Jim Bark, vikarierande trä- och metallslöjdslärare. Jim kommer finnas på plats varje fredag.

Stefan Andersson, vaktmästare 20%, börjar sin tjänst vecka 10.

Lotta Hultgren har nu gått från rollen tf rektor till rektor.

Information om verksamhetsstöd

Ny upphandling för kommunens verksamhetsstöd är på gång, IST Lärande, Dexter och Tempus ingår i detta stöd.
Gruppen som arbetar med upphandlingen söker frågor och funderingar kopplade till projektet från flera olika målgrupper, bland annat från er vårdnadshavare. Enkät kommer att skickas ut per mejl till er, vi ber er att svara på den så vi kan få input till förbättringsområden.

Brev från gruppen som arbetar med projektet skickades ut i samband med denna information.
Har ni några frågor eller funderingar kopplade till projektet med nytt verksamhetssystem är ni varmt välkomna att kontakta

Föräldrasamråd

Vårterminens samråd blev inställt då anmälningar blev för få. Har du tips på samarbetsområden för skola/fritids och hem är du mer än välkommen att höra av dig till mig.

Frånvaroanmälan när ditt barn är sjuk

  • Dexter eller via talsvarstjänsten…
  • 08–124 515 32
  • TEMPUS om ditt barn går på fritidshemmet (Systemen är inte synkade…)

Obs: Viktigt att ni gör detta varje sjukdag.

Kontaktuppgifter till skolan:

Vill du nå respektive klasslärare går det bra att mejla dem, de svarar inom 24h. Det går även bra att nå dem via 073-666 3396.

Fskl-1: anette.westerlund@edu.sigtuna.se
Åk 2 kristina.andersen@edu.sigtuna.se
Åk 3-4 georgina.yaghleji@edu.sigtuna.se
Åk 4-5 ainta.kalouli@edu.sigtuna.se
Åk 4-6 annakarin.wangler@edu.sigtuna.se
ESTET: Idrott-/hkk-/musik-/bildlärare Ingela Gustafsson, ingela.gustafsson@edu.sigtuna.se

Skolsköterskan

Riikka Leino kommer finns på Skepptuna på måndagar.
Kontaktuppgifter: riikka.leino@sigtuna.se 08-597 836 09

Skolpsykolog och skolkurator

Skolpsykolog Linda Rosqvist finns behjälplig till skolan för handledning av pedagoger med mera.
Skolkurator Rasmus Trison finns på skolan en dag i veckan.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Skepptuna skola och fritidshem