Råd vid sjukdom

Dessa allmänna råd är utarbetade av skolan och skolsköterskan. På vårdguiden kan du läsa mer och få tips www.1177.se

Feber och förkylning

Förkylningar orsakas av virusinfektioner som smittar framförallt via så kallad droppsmitta (genom nysningar, snuva och hosta).

Om barnet är förkylt, låt barnet stanna hemma någon extra dag från skolan och bli frisk av egen kraft. När man vilar får kroppen bättre förutsättningar att bekämpa förkylningen.
Du hjälper dessutom till att minska spridningen av förkylningar bland elever och personal.

Barnet ska vara feberfritt ett dygn i hemmet och orka delta i skolans normala aktiviteter. Men det är alltid allmäntillståndet som avgör, inte om barnet är feberfritt. Är du tveksam, kontakta och diskutera med personalen innan du skickar barnet till skolan.

(Feber = över 38 grader)

Magsjuka och diarré

Barn med diarré och kräkningar ska vara hemma från skolan.

Innan återkomst till skolan ska barnet vara symtomfri, det vill säga ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré, på minst 24 timmar.

Återigen är det allmäntillståndet som slutligen avgör när barnet ska komma till skolan.

Ögoninflammation

När barnet får ögoninflammation beror det ofta på att de har fått en infektion som har orsakats av virus eller bakterier i ögat. Inflammation är ett sätt för kroppen att försvara sig.

Barn bör vara hemma från skolan när ögonen är variga, kladdiga och man regelbundet behöver tvätta dem. Det kan vara smittsamt, därför är det viktigt att hålla sitt barn hemma och minska spridningen bland elever och personal.

Svinkoppor(Impetigo)/Herpes

Svinkoppor är smittsamma när utslagen kommer. Barnet ska vara hemma från skolan tills utslagen är helt torra. Om personalen misstänker svinkoppor tar de kontakt med vårdnadshavarna.

Huvudlöss

Oftast kliar det mycket i hårbotten om man har löss. Men man kan ha löss utan att det kliar.

Om ditt barn får huvudlöss, meddela personalen så att de kan informera att det förekommer på skolan. Endast den som har löss ska behandlas.

Barnet blir sjuk

Skulle ert barn bli sjukt under dagen, så kontaktas vårdnadshavaren. Personalen ser alltid till ert barns bästa och bedömer utifrån allmäntillståndet.

Det är därför viktigt att de har aktuella telefonnummer, så kom ihåg att meddela om det blir någon ändring i dina kontaktuppgifter.

Medicinering

Om barnet behöver mediciner under skoltid måste vårdnadshavarna ge skolan skriftlig information om detta.

Tag kontakt med skolan för att få blanketten ”Medicinering som egenvård inom förskola/skola”.

Personal och vårdnadshavare fyller i en blankett på ett möte vid läsårsstarten. Frågan ställs vid varje läsårsstart.

Alla förändringar dess emellan meddelas på likadan blankett. Om eleven har behov av specialkost ska detta ansökas med bifogat läkarintyg i kommunens digitala tjänster.

Det är vårdnadshavarens ansvar att meddela skolan om det sker någon förändring av barnets medicinering. Förändringar måste vara skriftliga och underskrivet med vårdnadshavarens namn och datum.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.