Vårt trygghetsarbete

I vårt trygghetsarbete arbetar vi med struktur, delaktighet och inflytande. Det är viktigt att alla blir sedda, bemöts med ett positivt förhållningssätt och är lika mycket värda.

Tydlig struktur

Vi har tydlig struktur på både dagen och veckan. Vi arbetar med bildstöd och TAKK, där vi blir tydliga i vår kommunikation mot eleverna.
Vi använder bildschema, bildkartor vid frukost/lunch. Vi förstärker lärmiljöer med bildstöd.
Vi skapar fasta rutiner där eleverna vet vart de har sina kläder, matplatser med mera.

Vara delaktig

När eleverna vet vad de ska göra, skapas en lugnare arbetsmiljö för dem. Vi arbetar i mindre grupper, där varje elev vågar ta plats och kan känna sig delaktig. På det sättet skapar vi relationer.

Uppmärksamma varje elev

Det är viktigt att uppmärksamma och se varje elev när de kommer till skolan. Varje morgon hälsar vi på varandra. Vi låter elever komma till tals vid gemensamma samlingar och genomgångar.
Om konflikter uppstår tar vi upp detta i grupp där elever får komma med förslag på lösningar, att vara en bra kamrat. Här använder vi bilder på olika känslor och sätter ord på det.
Varje dag ser vi till att eleverna möts vid skolskjuts, och ser till att de kommer iväg med rätt transport vid verksamhetens slut.

Positivt förhållningssätt

Vi är många närvarande vuxna, där varje elev kan få sina behov tillgodosedda. Miljön ger möjlighet att ”dra sig undan” i de olika lokalerna om behov finns. Som personal är det viktigt att vara lyhörd och ha ett positivt förhållningssätt.

Ansikten som visar olika känslor. Fotograf: Sigtuna kommun

Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.