Våra traditioner

På Råbergsskolan har vi skapat egna traditioner som vi värnar om. De ger stabilitet och löper som en röd tråd under skolåret. Elever, personal och ibland vårdnadshavare deltar aktivt i våra traditioner.

Under rådande pandemi kommer det inte vara möjligt att samlas och genomföra planerade traditioner på det sätt som vi tänkt.
Vi kommer hitta nya sätt att uppmärksamma och genomföra våra traditioner på.
Vi informerar kontinuerligt och lyssnar på rekommendationer från FHM.

Traditioner på höstterminen

Skolstarten i augusti

Vi startar höstterminen ute på skolgården där eleverna ställer upp klassvis tillsammans med sina lärare. Skyltar visar vart de olika klasserna ska stå. Efter ett kort välkomsttal går en grupp i taget in tillsammans med lärarna.

Värdegrundsstund

En av dagarna den första skolveckan har vi en för- eller eftermiddag då alla elever och all personal är ute och lär känna varandra lite bättre. Eleverna går runt till olika lekstationer i åldersblandade grupper och våra nya 6:or är gruppledare. På stationerna får eleverna exempelvis flippa koner och springa vattenstafetter.

Skoljoggen

Alla elever och många ur personalen går eller springer så många varv i ”Stora spåret” som de hinner eller orkar på 45 minuter. Pris delas ut till klassen med högst medelvärde på låg- repektive mellanstadiet. Innan start ansvarar elever ur årskurs 6 för uppvärmning till musik.

Höstvandring

Fredagen innan höstlovet går mellanstadiet på höstvandring, för ökad gemenskap och för att träna på att vara ute i alla väder. Vandringen går till olika platser år från år, exempelvis Steningebadet eller Runsa fornborg.

Barnboksveckan

Barnboksveckan och nationella läsdagen uppmärksammas i våra klasser genom extra mycket läsning och samtal om böcker. Det är inte ovanligt att på fredagen stöta på bokkaraktärer i verkligheten då personal och elever på lågstadiet brukar ha utklädningsdag.

Nobelskrivning

Någon vecka innan Nobeldagen har hela skolan Nobelskrivning. Eleverna skriver då en berättelse utifrån en bestämd rubrik. På Nobeldagen delas priser ut för bästa text och bästa bild i de olika årskurserna.

Lucia

Eleverna i årskurs 5 anordnar luciatåg för hela skolan i Råbergshallen. Anhöriga till eleverna i luciatåget är också välkomna att titta och lyssna på den stämningsfulla sången.

Julavslutning

Vår julavslutning sker på eftermiddagen/kvällen. Alla elever samlas med sina lärare i klassrummen och föräldrarna samlas ute på skolgården. Eleverna går sedan i fackeltåg ut på skolgården för vår avslutning där vi får lyssna på sånger sjungna av några klasser. Kanske kommer även tomten och tomtemor på besök.

Traditioner på vårterminen

Öppet Hus

En kväll i maj har vi öppet hus på skolan. Då är alla föräldrar och andra intresserad välkomna att besöka oss och titta på delar av vad eleverna arbetat med under läsåret. Klasserna har utställningar i sina klassrum och ibland är det exempelvis dansuppvisningar eller aktiviteter ute på skolgården.

Skolavslutning

Läsårets avslutning sker på skolgården, efter att eleverna har haft en kort samling i sina klassrum. Klasser sjunger, rektor håller sommartal och eleverna i årskurs 6 tackas av och önskas lycka till i framtiden. Efter den gemensamma avslutningen ute samlas eleverna med sina lärare i klassrummen och då är även vårdnadshavare välkomna.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.