Publicerad:

Informationsbrev från förvaltningen

Informationsbrevet kommer denna gång från barn- och ungdomsförvaltningen och handlar om hur de skärpta allmänna råden avseende Covid-19 påverkar skolans verksamhet.

Till alla vårdnadshavare med barn i förskola, skola och fritidshem

Folkhälsomyndigheten har den 29e oktober beslutat om skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. De skärpta allmänna råden gäller initialt till den 19 november och kan komma att förlängas.

Hämtning och lämning i förskola, skola och fritidshem
All hämtning och lämning både på förskola såväl som skola/fritids ska ske utomhus. Under perioden 2-19/11 kommer allaverksamheter organisera för att det blir möjligt för er föräldrar att både hämta och lämna erabarn utomhus. Detta är en åtgärd för att framförallt skyddavårpersonal mot alltför många sociala kontakter med andra vuxna.Det kan dock finnas enstaka verksamheter där detta inte är möjligt och då gäller att endast en vårdnadshavare i taget får vistas i verksamhetens hall.

Vi vill vädja till er som vårdnadshavare att försöka undvika nära kontakt med pedagoger, tillandra vårdnadshavare och till andra barn än era egna.

Inställda aktiviteter
Under perioden då de skärpta råden gäller kommer tyvärr all simundervisning att pausas. Även andra aktiviteter utanför skolans lokaler såsom besök på bibliotek och undervisning på Naturskolan kommer att ställas in under perioden. Detta är naturligtvis olyckligt men tyvärr oundvikligt nu när vi alla behöver hjälpas åt att bromsa smittan. All undervisningen ska alltså under denna period ske i förskolans eller skolans egna lokaler alternativt utomhus. Undervisning i idrott får ske om idrottshall finns på skolan. Däremot ska den ske utan ombyte och dusch för att undvika trängsel. Elever som har undervisning i idrottshall på annan skola, kan fortsätta med det så länge det är möjligt attta sig dit utan kommunala färdmedel.

Föräldramöten och utvecklingssamtal
Fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal får under dessa omständigheter ocksåställas in. Om det är möjligt med hänsyn till personalen arbetsbörda kan dessa möten hållas digitalt.Skolan kommer att informera närmare om detta i de fall det är aktuellt.

Rutiner i samband med måltider
De rutiner som skolorna sedan tidigare har infört, så som extra städning och att hålla avstånd inne i matsalarna, i samband med måltider kvarstår. Skolorna kommer särskilt se över sina rutiner för att minska köbildning och trängsel på väg in i matsalarna.

Håll i, håll ut
Det är allas vårt ansvar att stoppa smittan. Kom ihåg att håll era barn hemma om de är sjuka, även om det bara är milda symtom. Var noga med handhygienen och försök hålla avstånd till varandra.

Med vänliga hälsningar Barn-och ungdomsförvaltningen