Rutiner för frånvaro och ledighet

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Sjuk pojke som snyter sig. Fotograf: Cecilia Möller/Johnér

Fotograf: Cecilia Möller/Johnér

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt så sjukanmäler du ditt barn på morgonen. Det är alltid du som vårdnadshavare som ska göra sjukanmälan. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma. Låt barnet vara hemma tills det är friskt.

Antingen kan du göra sjukanmälan på Skolportalen / Dexter eller ringa in din sjukanmälan på 08 - 124 515 32. Där kommer du att få knappa in ditt barns personnummer och efter samtalet får du en bekräftelse på mejl eller SMS För att du ska få denna bekräftelse måste dina uppgifter vara registrerade i Skolportalen.

Ledighet från skolan

Tiden i skolan är obligatorisk från förskoleklass till och med årskurs 9. Om en elev behöver ledigt utöver loven och övriga lediga dagar behöver du som vårdnadshavare särskilt ansöka om det. En ansökan om ledighet behöver godkännas av skolan och ansökan bör göras i god tid innan ledigheten.

Det krävs särskilda skäl för att beviljas ledighet och detta är upp till skolan att bedöma. Ansöker man om ledigt mer än två skoldagar på ett läsår är det alltid rektor som fattar beslut om det finns synnerliga skäl till ledighet.

Har en elev blivit beviljad ledighet är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på vilken undervisning som ditt barn går miste om och vad ditt barn behöver göra för att komma i kapp.

Under perioden februari- maj genomförs de nationella proven i årskurs 3 och 6. Det är mycket viktigt att eleverna deltar i proven för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av elevens kunskaper och en rättvis betygssättning. Vi vill därför att ni undviker att ansöka om ledigt under den aktuella perioden.

Ansökan om ledighet hittar ni här på webben. Vid delad vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

Närvarorapportering i skolan

Skolans personal har rutiner för att rapportera närvaro och frånvaro i vårt system Dexter. För elever i årskurs 6 framgår den olovliga frånvaro på elevens terminsbetyg.

Fritidshemmet

Om det finns behov av fritids på lov behöver du som vårdnadshavare anmäla vilka dagar ni har behov av senast två veckor innan. Inför sommarlovet behöver anmälan göras cirka sex veckor innan. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten. Alla vistelsetider på fritidshemmet registrerar du som vårndadshavare i appen Tempus.

Tempus för barn på fritidshemmet

Från och med hösten 2019 ska vårdnadshavare till barn i fritidshem använda kommunens nya app Tempus för att lägga in vilka tider barnet kommer att vara på fritidshemmet. Här anmäler du också frånvarofrån fritids. Vi använder sedan Tempus för att närvarorapportera barnen på fritidshemmet. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare ser till att ditt barn kontaktar personalen för att bli incheckad i Tempus när de kommer till oss på morgonen.

Viktigt att tänka på är att frånvaro från skolan anmäls via Dexter (se ovan).

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.