Flicka på skolgården.

Grundsärskolan Sigtuna kommun

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Tillförordnad rektor Annette Närehag

Rektorn har ordet

Jag heter Annette Närehag och är t.f rektor på Grundsärskolan. För närvarande har vi ca 65 elever mottagna i grundsärskolan.

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Grundsärskolan.

Vi är Sigtuna kommuns enda Grundsärskola och är idag beläget i 3 olika hus på Centralskolan område i centrala Märsta. Flertalet elever läser kursplanen ämnesområden från vår egen Läroplan (Läroplan för Grundsärskolan). Vårt fokusområde detta läsår är att arbeta med elevernas förmågor.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.