Välkommen till Ekillaskolan

Carola Sjödin, senior rektor i Sigtuna kommun och tillförordnad rektor på Ekillaskolan.

Rektor Carola Sjödin

Fotograf: Sigtuna kommun

Några ord om mig

Jag har arbetat som rektor i drygt 20 år och den mesta av tiden i Sigtuna kommun. Har även arbetat i Uppsala och på en friskola. I Sigtuna kommun har jag varit rektor på Sätunaskolan, Tingvallaskolan, Steningehöjdens skola och Centralskolan.

Sedan i våras är jag anställd som senior rektor i kommunen. Det innebär att jag kan vara på alla skolor, finnas med i utvecklingsarbetet och dela med mig av min erfarenhet som rektor med att ha startat nya skolor, arbetet med skolutvecklingen och med ett hållbart ledarskap. Det är barn- och ungdomsförvaltningen som avgör mitt uppdrag och vilken skola jag ska vara på.

Jag är nu ställföreträdande rektor på Ekillaskolan och kommer att vara här under hela läsåret 2020/2021.

Mitt mål med skolan och specifikt Ekillaskolan är att,

  • Vi ska ge möjligheter för alla elever att klara kunskapskraven och få godkända betyg och ännu hellre bättre än så. Jag vet hur viktigt det är att komma vidare till gymnasiet och kunna välja sin framtid. Därför är det oerhört viktigt att eleverna har hög närvaro och satsar på lärandet.
  • Jag vill att alla elever ska uppleva att de är trygga och trivs i skolan. Att vi har ett samhälle där alla är viktiga och är bra mot och med varandra. Det börjar hos var och en ”Vad kan jag göra för att hjälpa någon?” Hur gör jag för att vara en schysst och bra kompis?” ”Vad gör jag för att alla får vara med, ha kul och känna sig välkomna?” Många och viktiga frågor varje dag!

På Ekillaskolan arbetar vi med att finna lösningar, skapa en bra lärmiljö i både korridorer och i klassrummen. Vi är medskapare av en inspirerande arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare.

Skolan ska vara en plats där möjligheterna finns, där varje dag är viktig!

Carola Sjödin

Tf rektor på Ekillaskolan


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.