Information om Ekillaskolan

Våra 520 elever representerar den mångfald som är vår gemensamma framtid. De bär på alla de kvaliteter och förmågor som ett modernt samhälle behöver. Hos oss på Ekillaskolan får elever möjlighet att nå så långt som de vill och drömmer om.

Skolans organisation

Eleverna och den pedagogiska personalen är organiserad i fyra arbetslag. Varje arbetslag har en arbetslagsledare.

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer. Skolans ledningsgrupp utgörs av skolledningen och arbetslagsledare.

Elevhälsoteamet består av rektor, en biträdande rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagoger och socialpedagog. Skolan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Vi har en bibliotekspedagog som har hand om skolbiblioteket och hjälper elever med kompensatoriska hjälpmedel. På skolan finns vidare en studie- och yrkesvägledare, skoladministratör, vaktmästare samt en IT-tekniker.

Klassråd och elevråd

Klass- och elevråd är elevernas formella forum för inflytande över skolans verksamhet och arbetsmiljö.

På skolan finns det ett elevråd med representation från varje klass. Elevrådet utser två elevskyddsombud som deltar i arbetet vid skyddsronden, samt ett matråd som har regelbundna möten med kocken. Kontaktperson och stöd för elevrådsarbetet är Ylva Florin och Nicole Dib. Skolledningen utvecklar sitt samarbete med elevråden vid regelbundna möten.

Kulturklass

På Ekillaskolan har du möjlighet att välja till kulturklass – ett unikt samarbete med kulturskolan, där du förutom dina vanliga lektioner kan du under skoltid fördjupa dig i drama, dans, sång och instrumentalspel.

Under skolår 8 och 9 producerar eleverna, tillsammans med sina lärare, en föreställning där de får använda sig av sina kunskaper i ett sammanhang. Om du väljer kulturprofil kommer du att gå i kulturklass. Kulturklasserna har funnits på Ekillaskolan sedan 1999.

Datorer

Samtliga elever på Ekillaskolan disponerar var sin bärbar dator som ska användas som ett pedagogiskt verktyg i elevernas lärande såväl i skolan som i hemmet.

Målet är att utveckla nya metoder och arbetssätt, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

Informations- och kommunikationstekniken gör det möjligt att öppna upp klassrummet mot övriga delar av närsamhället och världen. Vi lär idag genom att delta, producera, delge och diskutera oavsett tid och rum. Digital kompetens räknas av Skolverket som en av våra fyra prioriterade grundkompetenser tillsammans med räkna, skriva och läsa.

Läxhjälp

För de elever som vill ha hjälp med läxor eller studier erbjuder Ekillaskolan studiestöd efter skoltid. Detta läsår har vi läxhjälp i sal 41 på tisdagar och torsdagar klockan 15:30-16:30.

Att börja på Ekillaskolan

Ekillaskolan har hela Sigtuna kommun som upptagningsområde. Inom BUF (barn- och ungdomsförvaltningen) finns dock olika områden som styr vilken skola eleverna förväntas välja efter avslutad årskurs 6. De skolor som främst tillhör Ekillaskolans upptagningsområde är Sätunaskolan, Norrbackaskolan, Råbergsskolan, Tingvallaskolan, Odensala skola och Skepptuna skola.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.