Skolval

Varje år genomför vårdnadshavare till barn som till nästa höst ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ett skolval. På denna sida kan du hitta information om aktuellt skolval, samt ta del av kommunens riktlinjer kring skolval.

Nu är skolansökan till läsåret 2019/2020 avslutad. Information om valet till läsåret 2020/2021 läggs ut under senhösten.

Val av skola i Sigtuna kommun

Så långt som möjligt försöker Sigtuna kommun tillgodose vårdnadshavares önskemål om skola. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan vårdnadshavares andra eller tredjehandsval komma i fråga.

Vilka ingår i skolvalet?

  • Skolplikten (obligatorisk förskoleklass) gäller från höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år.
  • Alla elever som ska börja årskurs 7.

Skolval till fristående skola

De fristående skolorna har sina egna regler för placering och ansökan görs direkt tillden fristående skola där vårdnadshavare önskar att barnets ska gå. Det kan vara viktigt att ta kontakt med respektive skola för att se vilka antagningsregler de har.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.