Ansök om eller säg upp plats

Här kan du läsa om hur du ansöker om plats eller vill säga upp en plats på någon av de kommunala grundskolorna.

För blivande förskoleklassbarn och elever som ska börja årskurs 7 till hösten 2020 görs ett gemensamt skolval under vårterminen 2020. Information om skolvalsperioden finns på sidan Skolval.

Nyinflyttad

Som nyinflyttad eller ännu ej inskriven i kommunen behöver du göra en inflyttsansökan. För att göra ansökan måste du ha en framtida adress i Sigtuna kommun. Det behövs inget lösenord eller bank-id för att göra ansökan. När ansökan är klar skickas ett meddelande till den skola som du har som förstahandsval om att det finns en ansökan om ny skolplacering. Skolan kan därefter godkänna ansökan eller avslå ansökan. Finns det ett andra alternativ skickas ansökan per automatik vidare till den skolan.

Byte av skola

Byte av skola sker via e-tjänsten. Precis som i skolvalet ska du rangordna de val som görs. När ansökan är klar skickas ett meddelande till den skola som du har som förstahandsval om att det finns en ansökan om ny skolplacering. Skolan kan därefter godkänna ansökan eller avslå ansökan. Finns det ett andra alternativ skickas ansökan per automatik vidare till den skolan. Om den/de sökta skolorna avslår ansökan så behåller barnet platsen i nuvarande skola.

Elever från andra kommuner

Elever som har en annan kommun som hemkommun och som vill gå i en kommunal skola i Sigtuna kommun har möjlighet till detta i mån av plats på skolan.
Förutsättningen är dock att Sigtuna kommun accepterar den ersättning elevens folkbokföringskommun erbjuder. Ansökan sker till respektive skola och beslut fattas av rektor utanför skolvalet.

Elever från Sigtuna kommun som vill gå i en skola i annan kommun

Du kan som vårdnadshavare ansöka om en skolplats i en annan kommun, både på kommunala och fristående skolor. Som vårdnadshavare kontaktar du själv den skola du vill ansöka till och undersöker om skolan kan ta emot ditt barn.

En förutsättning är dock att den mottagande skolan/kommunen accepterar den ersättning Sigtuna kommun erbjuder. Undantaget är Adolf Fredriks musikklasser,
Kungliga svenska balettskolan, Rödabergsskolans engelska klasser, International School of Stockholm, Nytorpsskolans Roma Kulturklass samt Vasa Reals Judiska profil där Sigtuna kommun accepterar att betala Stockholms skolpeng. Dessa skolor har riksintag och kommuner är därför skyldig att betala den faktiska skolpengen.

Nyanlända elever

Sigtuna kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du anmäla ditt barn till skolan för att barnet ska få sin plats via kommunens e-tjänst.

Vad händer efter anmälan?

Vi tycker att det är viktigt att alla elever får en trygg väg in i skolan och därför vill vi förbereda både elever och vårdnadshavare innan eleven börjar skolan. Efter anmälan blir ni inbjudna till ett första möte på Mångkulturella enheten där vi:

  • förklarar hur den svenska skolan fungerar
  • fyller i underlag till skolan
  • skriver ned personuppgifter
  • har ett första elevhälsosamtal med skolsköterska

Samtalet genomförs oftast med tolk på elevens modersmål. I samråd med vårdnadshavaren bestäms vilken skola eleven ska anmälas till. Till mötet tar vårdnadshavaren/god man med sig identitetshandlingar och vaccinationsintyg om det finns.

Skolstart för nyanlända

Efter cirka två veckor kallas elev och vårdnadshavare till ett inskrivningsmöte på skolan. Vid mötet bestäms datumet för när eleven ska börja på skolan. Elev och vårdnadshavare får information om skolans värdegrund och kunskapsuppdrag samt hur undervisningen kommer att organiseras.

Skolval

Varje år genomför vårdnadshavare till barn som till nästa höst ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ett skolval. På denna sida kan du hitta information om aktuellt skolval, samt ta del av kommunens riktlinjer kring skolval.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.