Fritidshem

I Sigtuna kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har årskurs F-6 och vid Sigtuna kommuns grundsärskola.