Kemikaliesmart förskola

Sigtuna kommun arbetar aktivt för att alla våra förskolor ska vara kemikaliesmarta. Personalen utbildas och får ökad kunskap om kemikalier i barns vardag, både var de finns och hur de påverkar och på så sätt minska exponeringen. 

Alla kommunens förskolor skriver en egen handlingsplan och skapar en systematik för hur de ska vara kemikaliesmarta.

Gemensamma föreläsningar, nätverk och web-utbildningar kopplade till varje förskolas miljöarbete är aktiviteter som pågår.

Naturskyddsföreningens 13 punkter för att minska exponeringen av kemikalier i förskolan ska ständigt vara levande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.