Tillsammans hem och förskola

I Sigtuna kommun har vi tillsammans med våra medarbetare och föräldrarepresentanter från de kommunala förskolorna tagit fram en beskrivning hur vi i hem och förskola ska samverka för barnens bästa.