Öppna förskolor

Öppna förskolan är en mötesplats där barn och föräldrar är välkomna att delta i både öppna och riktade verksamheter. Verksamheten är frivillig och gratis och riktar sig till alla föräldrar.

Det finns ett flertal Öppna förskolor i Sigtuna kommun. Utöver kommunens Öppna förskola på Familjecentralen i Märsta har även Svenska kyrkan öppna förskolor.

Familjecentralen

På familjecentralen har blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–6 år möjlighet att träffa personal från barn- och mödravård, gå på öppna förskolan och vid behov prata med en kurator. På familjecentralen står barnen alltid i centrum och vi arbetar under tystnadsplikt.

Familjecentralens öppna förskolan

Här har du möjlighet att skapa relationer och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Tillsammans skapar vi en mötesplats för stora och små. Vi har en ateljé där du kan måla tillsammans med ditt barn och vi har sångstund varje dag.

Öppna förskolan erbjuder en pedagogiskt anpassad miljö och utbildad personal finns till stöd och ledning.

Pga. rådande pandemi har vi begränsat antalet besökare i lokalerna. Vi vänder oss i nuläget i första hand till föräldrar med barn som ej har förskoleplats.

sam25, sam24, sam26. Familj leker tillsammans på Familjecentrum

Fotograf: Rosie Alm

Tematräffar på onsdagar

På tematräffarna får vi besök av olika verksamheter t.ex. biblioteket och familjerättsbyrån
Ingen föranmälan behövs och det är kostnadsfritt.

Våra öppettider


Alla åldrar

Måndag 9-12
Måndag 13-14.30 (Mötesplatsen i Valsta, Hammargatan 6)
Onsdag 9-12
Fredag 9-12

Spädbarn 0-6 månader

Tisdag 13-16
Torsdag 9-12

Adressen är Nymärsta kulle 2 om inget annat anges.

Information gällande covid-19

Pga. rådande pandemi har vi begränsat antalet besökare i lokalerna. Vi vänder oss i nuläget i första hand till föräldrar med barn som ej har förskoleplats.

Viktigt att både föräldrar och barn som besöker oss är symptomfria!

Föräldraträffar och gruppverksamhet

Här tar vi del av modern forskning samt varandras erfarenheter. Tillsammans diskuterar vi kring vardagssituationer som de flesta föräldrar kan känna igen.

Här kan du läsa mer om våra aktuella föräldraträffar och gruppverksamheter

Föräldrastöd

På familjecentralen finns kuratorer som kan ge dig som förälder stöd och vägledning i frågor som handlar om att vara förälder och föräldraskap. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda.


Kontakt och adress

Du kan ringa eller skicka e-post till oss om du har några frågor eller vill ha mer information.

Du kan också följa oss på instagram: familjecentralensigtunakommun

Besöksadress: Nymärsta Kulle 2

Andra öppna förskolor i kommunen

Svenska kyrkan har ett flertal öppna förskolor i kommunen.

Märsta, Rosersberg och Lunda

Märsta församlingshem, Ängsvägen 13
Valsta församlingshem, Bragegatan 3
Rosersbergs församlingshem, Rosersbergsvägen 38
Lunda kyrkskola

Här kan du läsa mer om aktiviteter och öppettider för Svenska kyrkans öppna forskolan i Märsta, Rosersberg och Lunda. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sigtuna

Församlingsgården Munken, Sigtuna

Här kan du läsa mer om aktiviteter och öppettider för Svenska kyrkans öppna förskolan i Sigtuna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.