Öppna förskolor

Öppna förskolan är en mötesplats där barn och föräldrar är välkomna att delta i både öppna och riktade verksamheter. Verksamheten är frivillig och gratis och riktar sig till alla föräldrar.

Det finns ett flertal Öppna förskolor i Sigtuna kommun. Utöver kommunens Öppna förskola på Familjecentrum i Märsta har även Svenska kyrkan öppna förskolor.

Familjecentrum

Hit kommer du som förälder tillsammans med ditt/dina barn. Ni kan leka, måla och umgås. Vi har sångstund varje dag klockan 10:30 och klockan 14:00.

Som vuxen träffar du andra vuxna och har möjlighet att knyta kontakter. Utbildad personal finns till stöd och ledning.

sam25, sam24, sam26. Familj leker tillsammans på Familjecentrum

Fotograf: Rosie Alm

Tematräffar

Vi har tematräffarna, som oftast är en gång i veckan, då vi får besök av olika verksamheter.
Ingen föranmälan behöver göras och det är kostnadsfritt. Vi återkommer med planeringen för hösten efter sommaren.

‌Tider

Besökare

Datum/tid

Datum/tid

Datum/tid

Datum/tid

Tandläkare -
Vi pratar om de första tänderna.

Dietist -
Vi pratar om barn och mat.

Transkulturellt centrum -Pratar om hälsosamma vanor som påverkar familjen som exempelvis sömn och stress.

Här kan du läsa merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biblioteket

Barnomsorg -
Information från Sigtuna kommuns förskolesamordnare.

Budget och skuldrådgivare -
Samtalar om ekonomi i familjen.

Sigtuna kvinnojour -
Berättar om sin verksamhet.

 

Öppettider

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset kommer vi att ha stängt perioden 14 april – 30 september.

ABC – föräldraskapsstöd

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Men ibland kan det vara svårt och du som förälder kan behöva stöd.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff kring varsitt tema och vänder sig till föräldrar med barn 3-12 år. Gruppträffarna har som mest 12 deltagare. Vi tar del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma.

När: Information kommer senare.
Tid:

Stödgruppen

Stödgruppen finns för dig som är anhörig till barn och unga med ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, autistiska drag samt koncentrationsproblem med eller utan diagnos.  

När: Information kommer senare.
Tid:

Ingen föranmälan behövs. Vad med alla tillfällen eller kom de gånger du kan.

Babyboom

Välkomna att fira kommunens nyfödda under hösten 2019. Vi fikar tillsammans och ger en kort introduktion av babymassage och familjecentrums verksamhet. Självklart tar du med dig ditt barn.

När: Information kommer senare.
Tid:

Ingen föranmälan behövs.

Kontakt

Du kan ringa eller skicka e-post till oss om du har några frågor eller vill ha mer information.
Telefon: 08-597 833 91
E-post: familjecentrum@sigtuna.se

Föräldrastöd

På familjecentrum finns kuratorer som kan ge dig som förälder stöd och vägledning i frågor som handlar om att vara förälder och föräldraskap. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda.


Andra öppna förskolor i kommunen

Svenska kyrkan har ett flertal öppna förskolor i kommunen.

Märsta, Rosersberg och Lunda

Märsta församlingshem, Ängsvägen 13
Valsta församlingshem, Bragegatan 3
Rosersbergs församlingshem, Rosersbergsvägen 38
Lunda kyrkskola

Här kan du läsa mer om aktiviteter och öppettider för Svenska kyrkans öppna forskolan i Märsta, Rosersberg och Lunda.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sigtuna

Församlingsgården Munken, Sigtuna

Här kan du läsa mer om aktiviteter och öppettider för Svenska kyrkans öppna förskolan i Sigtuna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.