Barn undersöker digitala verktyg.

Ymers förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Niklas Brånn

Rektorn har ordet

Jag heter Niklas Brånn och är rektor på Ymers förskola. Reggio filosofin är en del av vår grundidé

Välkommen!

I Sigtuna kommuns förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld. Det är inte upptäckten av en sanning utan resultat av en process som innefattar tolkning och meningsskapande. Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet

Ymer ingår i BSY som inbegriper förskolorna Brage, Saga och Ymer förskola.

Förskolorna ligger geografiskt nära varandra och har arbetat för att skapa en nära samhörighet under en längre period.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Illustration skolval.

Skolval för blivande förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet till hösten 2020 i Sigtuna kommun på går 3-17 februari 2020. Här kan du läsa mer och göra valet åt ditt barn.