Välkommen till Växthuset förskola

I vårt uppdrag som ansvariga ledare är det angeläget att arbeta tillsammans i dialog med pedagoger, vårdnadshavare och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov.

Rektor Julie Samuel. Fotograf: Jonas Bilberg (sam123)

Rektor Julie Samuel. Fotograf: Jonas Bilberg

Lärande

På Växthusets förskola vill vi att barnen ska tro på sin förmåga och veta att alla är en tillgång för gruppen. Trygghet, kamratskap, lek och lärande är ledord på förskolan. Vår målsättning är att varje barn ska utveckla sin identitet och självständighet. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att bry sig om varandra. Vi uppmuntrar barns nyfikenhet till att leka och lära. Tillsammans erövrar barnen nya färdigheter och kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande. I Sigtuna kommuns förskolor arbetar vi utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt.

Hälsa

Vi lägger stor vikt vid att aktivt sänka ljud- och stressnivån under hela dagen. Vi strävar efter att skapa en lugn miljö som främjar dialogen och en positiv stämning. Vi är ute dagligen för att främja barns olika rörelsebehov. Förutom lek på gården gör vi utflykter till skogen, lekparker och upptäcker närområdet. Vi förbereder maten i vårt kök förbereds och barnen serveras frukt och grönsaker dagligen.

IT

Barn och vuxna använder IPad, OH-kanon, dator, digitalkamera och webbägg. Varje avdelning har en egen Instagram-sida där vi ger föräldrar insyn i verksamheten. Vi använder oss av ett närvarosystem som heter Tempus, där ni som vårdnadshavare skriver in ert barns schema i appen, digitalt. Mycket av kommunikationen med er vårdnadshavare sker via Tempus.

Lek

I leken sker ett lärande och en utveckling av barns alla förmågor. Barnen ges tid och utrymme för lek samt inflytande vad de vill ha framme för material och hur de vill använda rummen.
Pedagogernas kompetens, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan.

Förskolan erbjuder barn många sociala kontakter, vilket vi ser som rika tillfällen att lära sig av och med varandra. Lärandemiljön förändras ständigt beroende på barngrupp, aktiviteter och vilket arbetsområde man just för tillfället lägger fokus på. Att arbeta med hela barnet och alla uttrycksmöjligheter och sinnen är ett naturligt arbetssätt i förskolan. Det sker ständigt en översyn över hur lokaler används. Barnen är indelade i grupper som i sin tur styrs av ålder, aktiviteter och närvaro just för dagen.

Varmt välkomna att kontakta någon av oss med era frågor och funderingar.
Rektor Julie Samuel och biträdande rektor Henna Nykvist

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.