Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

En föräldraaktiv inskolning innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till verksamheten och gruppen. Under de första dagarna har vi ett samtal där ni som föräldrar tillsammans med ert barn får möta oss pedagoger. Ni får då tillfälle att ställa frågor och berätta om ert barn.

Inskolningens tider

Inskolningsperioden tar cirka två veckor och den inleds med tre föräldraaktiva dagar mellan cirka klockan 9.00-14.00.

Ibland kan det behövas fler än tre föräldraaktiva dagar beroende på hur barnet reagerar samt hur många dagar barnet behöver ha med dig som förälder. Detta beslutas i samråd med den ansvariga pedagogen.

När den första lämningen sker är individuellt och beslutas i samråd med den ansvariga pedagogen.

Vi rekommenderar att barnet även veckan efter går mellan klockan 9.00-14.00.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i inskolningen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten. Vi ser gärna att ni undviker att använda mobiltelefon på förskolan under inskolningen. Kom även ihåg att det inte är tillåtet att fotografera barnen på förskolan. 

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger introducerar succesivt det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

Syftet med föräldraaktiv inskolning

Syftet med föräldraaktiv inskolning är att få:

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
  • Aktiva vårdnadshavare som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan hem och förskola.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.