Kontakt

Här hittar du viktiga kontaktuppgifter.

Avdelningar

‌Kontaktuppgifter

Avdelning

Telefonnummer

E-post

Blåsippan (1-2 år)

070-1689044

vaxthuset.blasippan@sigtuna.se

Granen (1-5 år)

073-6663198

vaxthuset.granen@sigtuna.se

Vitsippan (3-5 år)

073-6663180

vaxthuset.vitsippan@sigtuna.se

Öppet vardagar kl. 6.30-18.00. Avdelningarna samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Administration

Biträdande rektor: Henna Nykvist 08-591 260 29

E-post: henna.nykvist@sigtuna.se

Rektor: Julie Samuel 08-591 265 70

E-post: julie.samuel@sigtuna.se

Medarbetare

För att kontakta medarbetare använd fornamn.efternamn@edu.sigtuna.se

I enstaka fall kan det vara en annan adress, kontakta i så fall administrationen för att få korrekt adress.

Besök oss

Steningehöjdsvägen 18-20
195 65 Steningehöjden